# Hart- en vaataandoeningen

Hoewel er overtuigende wetenschappelijke argumenten zijn voor de relatie tussen klachten van het hartvaatstelsel en bijvoorbeeld werkstress, blijft het moeilijk op individueel niveau de bijdrage van werkstress in het totaal van risicofactoren goed te wegen en de conclusie te trekken dat de aandoening in overwegende mate door het werk is opgetreden. Er is dan ook geen beroepsziekteregistratierichtlijn voor het melden van cardiovasculaire aandoeningen. Toch zijn de meldingen, in aanvulling op de meldingen van psychische beroepsziekten, een belangrijk signaal voor preventief beleid. Naast de meldingen is ook de helpdesk een interessante bron van signalen. Zo is de vraag over de invloed van langdurige immobilisatie op het optreden van trombose en embolieën van belang omdat deze duidelijk maakt dat het noodzakelijk is goede voorlichting te geven aan reizigers met bepaalde risicofactoren, zoals spataderen. Een melding van vaatschade door langdurige blootstelling aan kou had ernstige gevolgen, namelijk amputatie van de handen. Dit gevolg zal zeldzaam zijn maar de risicofactor niet.