Jumper's Knee (JK)

Bron: arboportaal

Ziektebeeld

 • Bij een springersknie (Jumper’s Knee) is sprake van een peesblessure waarbij geleidelijk pijn ontstaat in de knie. De term komt van hoogspringers met pijnklachten rond de knie in het ‘afzetbeen’. 
 • De pijn komt veelal voor ter hoogte van de onderkant van de knieschijf.
 • Bij een springersknie varieert de duur van de klachten van twee tot zestig maanden. 
 • Bij een springersknie neemt de pijn toe tijdens lichamelijke belasting: bij activiteiten zoals springen, klimmen, hardlopen of traplopen en bij (langdurige) buiging van de knie. 
 • Bij een springersknie neemt de pijn af in rust.

Oorzaken

 • De bekendste risicofactor is deelname aan sporten zoals volleybal en basketbal waarbij (explosief) springen een belangrijk onderdeel is. 
 • Andere mogelijke risicofactoren zijn toegenomen training met gewichten, bepaalde springtechnieken, slecht schoeisel en een harde ondergrond, grote lichaamslengte en standsafwijkingen van de knieschijf. 
 • Springersknieën door werk komen waarschijnlijk alleen voor bij beroepsgroepen waarbij explosief strekken van de knie een onderdeel is van het beroep en/of de training voor het beroep, zoals bij militairen, politiepersoneel en brandweerlieden.
 • Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) heeft registratierichtlijn D007 Jumper's Knee (JK) opgesteld voor het melden van een springersknie als beroepsziekte.

Diagnostiek

 • Raadpleeg een fysiotherapeut, huisarts, sportarts en/of bedrijfsarts voor de juiste diagnostiek. Om de diagnose springersknie te stellen moeten eerst gekeken worden of geen sprake is van andere knieaandoeningen.
 • De diagnose wordt gesteld door uitvragen van de klachten en lichamelijk onderzoek. 
 • Om de diagnose te kunnen stellen moet er sprake zijn van:
  • meer dan zes weken bestaande pijn ter hoogte van de knie
  • toename van pijn tijdens activiteiten zoals springen, klimmen, hardlopen of traplopen
  • pijn en / of crepitaties (knarsen, kraken) bij aftasten van de pees van de knieschijf 
  • lokale pijn bij een aantal testen zoals het verrichten van diepe kniebuigingen of snelle strekking van de knie
 • Aanvullend onderzoek wordt alleen verricht om andere aandoeningen uit te sluiten.

Vóórkomen

 • Springersknieën komen vooral voor bij professionele volleybalspelers (44%) en basketballers (31%). 
 • Mannen (14%) hebben vaker een springersknie dan vrouwen (6%).

Preventie

 • Raadpleeg een huisarts, sportarts en/of bedrijfsarts voor de juiste behandeling, hervatting van training en/of adviezen voor terugkeer naar werk. 
 • Bij beperkte hinder of pijn het werk en de dagelijkse activiteiten zoveel mogelijk vol houden, zo nodig met aanpassingen. Bewegen met beperkte hinder of pijn lijkt niet nadelig voor de genezing. 
 • Bij ernstige hinder of pijn en belastende werkomstandigheden: aanpassing in taken in overleg met het bedrijf.
 • Probeer de blootstelling aan de risicofactoren op te sporen, te vermijden of te verminderen. 
 • Kijk binnen drie weken of het advies of de aanpassingen het gewenste effect hebben.
 • Voor succesvolle preventie is veel aandacht nodig voor het toepassen van geadviseerde maatregelen.

Meer informatie