# Kanker (beroepskanker)

Het aantal bij het NCvB gemelde gevallen van beroepskanker blijft sterk achter bij het aantal geschatte gevallen. Historische blootstelling aan asbest blijft een belangrijke oorzaak. Er lijkt nog geen einde te komen aan de stijging van het aantal nieuwe gevallen van mesothelioom. Jaarlijks treden ruim 600 nieuwe gevallen op. De helft van de vragen over kanker en werk aan de helpdesk ging over blootstelling aan kankerverwekkende stoffen zoals asbest, chroom VI, PFOA, ethyleenoxide en polycyclische aromaten. De andere helft over vormen van kanker en mogelijke oorzaken in het werk.

Meer informatie:

Beroepsgebonden kanker gerelateerde items: