# Kanker (beroepskanker)

Het aantal bij het NCvB gemelde gevallen van beroepskanker bedraagt één procent van het aantal op basis van de literatuur geschatte gevallen. Historische blootstelling aan asbest blijft een belangrijke oorzaak; jaarlijks treden ruim 600 nieuwe gevallen van mesothelioom op. De helpdeskvragen over kanker en werk betreffen vooral blootstelling aan stoffen zoals asbest, chroom-VI, PFOA, ethyleenoxide en polycyclische aromaten. Recent systematisch literatuuronderzoek laat zien dat het bewijs voor een verband tussen ploegendienst en borstkanker sterker is dan in 2007, maar ook dat de grootte van dat risico waarschijnlijk kleiner is dan oorspronkelijk gedacht. Nader onderzoek naar het kankerrisico bij brandweerlieden wijst vooral op een verhoogde kans op mesothelioom en longkanker.

Meer informatie:

Beroepsgebonden kanker gerelateerde items: