# Kanker (beroepskanker)

Met vijftien gemelde beroepskankers blijven de bij het NCvB gemelde gevallen sterk achter bij het aantal geschatte gevallen. In tegenstelling tot alle voorgaande jaren zijn er naast maligne melanoom geen andere vormen van huidkanker gemeld. Ook waren er geen meldingen van longkanker. Wellicht heeft het wegvallen van de meldingen vanuit de bouwnijverheid hier mee te maken. Qua blootstelling blijft asbest een belangrijke oorzaak met jaarlijks ruim 550 nieuwe gevallen van mesothelioom. Het aantal helpdeskvragen over kanker en werk daalt licht. Naast asbest zijn blootstelling aan houtstof, zeswaardig chroom en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKS) belangrijke onderwerpen. Vijf vragen gaan over mogelijke kankerclusters, waarvan drie in relatie tot het werken in gebouwen op mogelijk vervuilde grond. De wetenschap is tot nieuwe inzichten gekomen inzake de relatie tussen blootstelling aan zowel pesticiden als nachtwerk. Om blootstelling aan carcinogenen terug te dringen, bieden maatregelen gericht op kwartsstof, zeswaardig chroom en hard-houtstof de beste kansen.

Meer informatie:

Beroepsgebonden kanker gerelateerde items: