Kniepijn (beroepsgebonden): Partellafemuraal Pijn Syndroom, Chondromalacia Patellae, Anteroir Knee Pain

Bron: Arboportaal

Ziektebeeld

 • Onder overbelastingsaandoeningen van de knie vallen onder andere het Patellafemuraal Pijn Syndroom (PFPS), de Chondromalacia Patellae (CP) en de Anterior Knee Pain (AKP).
 • PFPS, CP en AKP zijn overbelastingsaandoeningen met klachten aan de voorkant (strekzijde) van de knie.
 • Voor de bij deze aandoening optredende pijnklachten in en rond de knieschijf bestaat geen aanwijsbare oorzaak zoals afwijkingen van banden, spieren of pezen.
 • De pijnklachten ontstaan geleidelijk en komen vooral voor bij sporters en in beroepen waarin veel getraind wordt, zoals bij militairen.
 • PFPS, CP en AKP worden als één groep behandeld en onder deze groep vallen ook diagnosen als patellaire chondromalacia of patellaire chondropathie (kraakbeenaandoeningen van de knieschijf), retropatellair pijnsyndroom, retropatellaire chondropathie (pijnklachten achter de knieschijf), patellofemorale osteoartritis of patellofemorale artrose (slijtage achter de knieschijf), (lateraal) patellofemoraal compressiesyndroom, patellair malalignmentsyndroom (klachten door slecht sporende knieschijf), patellalgia, patellofemorale artralgie (pijn in/achter de knieschijf) en extensor chain pain (pijn bij het strekken van het been).

Oorzaken

 • Klachten die passen bij PFPS, CP en AKP worden in het werk vooral gezien bij een toename in de mate van activiteit of training, bij frequente kniebuigingen, bij (professionele) sportbeoefening in competitieverband en bij (hard)lopen op een harde ondergrond.
 • Risicogroepen zijn dus:
  • Werknemers die ten behoeve van hun werk intensief trainen op bewegingsactiviteiten zoals lopen of hardlopen.
  • Jonge atleten, volleybalspelers en werknemers die intensief trainen zoals militairen.
  • Militairen lopen een hoog risico in de eerste weken van de militaire training (marsen), terwijl veldwerk een laag risico heeft. Heeft men kniebelastend werk gedaan vóórdat men in dienst trad, dan werkt dat risicoverlagend. Beoefende men een sport voordat men in dienst trad, dan is dat risicoverhogend gebleken.
 • Niet met werk verband houdende risicofactoren zijn onder andere: man zijn, leeftijd 14–21 jaar, hoog lichaamsgewicht (BMI) > 24 kg/m2), grote lichaamslengte, beenlengteverschil en slecht schoeisel.

Diagnostiek

 • Diagnostiek van PFPS, CP en AKP door huis-, sport- of bedrijfsarts vindt plaats op grond van de klachten en verschijnselen bij navragen en lichamelijk onderzoek; bijvoorbeeld pijn die optreedt bij het strekken van de knie tegen weerstand.
 • Klachten zijn:
  • Meer dan zes weken pijn bij de knie tijdens activiteiten zoals hurken, knielen, traplopen, hardlopen, springen of lang zitten (het zogenaamde theaterfenomeen).
  • Afname van pijn bij rust en/of koelen met ijs.
 • Er zijn géén specifieke afwijkingen aan bijvoorbeeld banden, meniscus, spieren (met name de hamstrings) of pezen.
 • De bedrijfsarts kan vaststellen of PFPS, CP en AKP een beroepsziekte is met registratierichtlijn D006 Patellafemuraal Pijn Syndroom (PFPS), Chondromalacia Patellae (CP), Anterior Knee Pain (AKP) van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

Vóórkomen

 • PFPS, CP en AKP komen vooral voor bij sporters die veel kniebelastende activiteiten verrichten zoals lopen en hardlopen en sporten in competitieverband.
 • Tijdens militaire training blijkt tot 15% van de militairen last te krijgen van AKP.

Preventie

 • Raadpleeg een huisarts, sportarts en/of bedrijfsarts voor de juiste behandeling, hervatting van training en/of adviezen voor terugkeer naar werk.
 • Bij beperkte hinder of pijn het werk en de dagelijkse activiteiten zoveel mogelijk vol houden, zo nodig met aanpassingen. Bewegen met beperkte hinder of pijn lijkt niet nadelig voor de genezing.
 • Bij ernstige hinder of pijn en belastende werkomstandigheden: aanpassing in taken in overleg met het bedrijf.
 • Probeer de blootstelling aan de risicofactoren op te sporen, te vermijden of te verminderen.
 • Kijk binnen drie weken of het advies of de aanpassingen het gewenste effect hebben.
 • Voor succesvolle preventie is veel aandacht nodig voor het toepassen van geadviseerde maatregelen.

Meer informatie