Lasogen

Bron: Arboportaal

Ziektebeeld

 • Een lasoog of fotokeratitis is een vorm van hoornvliesontsteking die ontstaat door blootstelling van het oog aan ultraviolette (UV) straling. Door deze straling ontstaat een oppervlakkige verbranding van het doorzichtige deel van het oog waar het licht door naar binnen valt. Dit hoornvlies is gevoelig en raakt gemakkelijk beschadigd.
 • UV-B straling wordt door het hoornvlies en de ooglens van het oog geabsorbeerd en kan onder andere lasogen, sneeuwblindheid en bindvliesontstekingen veroorzaken. Bovendien kan het een oorzaak zijn van vroegtijdige staar.
 • Bij lasogen zijn de ogen opgezet en rood doorlopen, ze zijn pijnlijk en tranen. Door de hevige pijn kunnen de ogen nauwelijks opengedaan worden. Ook kan hoofdpijn optreden.
 • Door het beschadigde hoornvlies ziet de patiënt tijdelijk wazig. Pijnlijke oogleden duiden erop dat de huid van het gezicht ook verbrand is. 
 • De klachten ontstaan niet direct na blootstelling aan UV-straling, bijvoorbeeld door lassen. Ze treden enkele uren daarna op, vaak pas in de nacht.
 • Over het algemeen genezen lasogen snel; de klachten zullen meestal binnen een week weer overgaan. Wel is het noodzakelijk de ogen door de huisarts te laten controleren, vooral ook om te kijken of er zich geen metaalsplinters in het oog bevinden.

Oorzaken

 • Het hoornvlies raakt beschadigd als het te veel/te lang wordt blootgesteld aan ultraviolet licht (UV-B). Infrarood straling kan tevens een rol spelen
 • Lasogen kunnen ontstaan bij lassers die laswerk hebben verricht zonder ogen en gezicht afdoende te beschermen. Ook mensen die kortdurend hebben staan meekijken kunnen klachten krijgen.
 • Fotokeratitis kan ook ontstaan door hoogtezonnen en skiën zonder afdoende oogbescherming.

Diagnostiek

 • De diagnose lasogen wordt gesteld op grond van het typische ziektebeeld: pijnlijke, rood doorlopen, gezwollen ogen enkele uren na het lassen of andere blootstelling aan ultraviolette straling.
 • Uitvragen van klachten van de ogen, inspectie van de ogen.
 • Bij vermoeden van andere oogaandoeningen is verwijzing naar een oogarts noodzakelijk.
 • Om te bepalen of de oogaandoening werkgebonden is, zijn een aantal beslisregels geformuleerd. Deze zijn te vinden in de NCvB registratierichtlijn: J002 irritatie van de ogen.

Vóórkomen

 • Lasogen komen zeer regelmatig voor bij lassers door onderschatting van de blootstelling (“Het is maar even”, of “Ik kijk wel de andere kant uit”).
 • Vooral omstanders en toezichthouders zijn het slachtoffer.

Preventie

 • Gebruik bij laswerk de daarbij noodzakelijke beschermingsmiddelen zoals laskap/lashelm (op de straling afgestemde glazen), lasoverall, lashandschoenen, hals/keel bescherming.
 • Denk ook aan bescherming bij lassende collega’s (lasgordijnen)
 • Scherm op locatie laswerkplekken af met lasschermen indien andere werknemers/derden in de omgeving aanwezig zijn; voer laswerk in de werkplaats uit op een afgeschermde plek/lascabine.
 • Lasogen door de huisarts laten controleren en behandelen. De behandeling is er vooral op gericht de pijn te onderdrukken. De therapie bestaat uit koude natte kompressen. De huisarts kan een middel geven/aanbrengen tegen de pijn: dit kan met koude, natte kompressen, oogzalf of verdovende oogdruppels.

Meer informatie