Lawaaislechthorendheid

Ziektebeeld:

 • Bij gehoorverlies wordt er onderscheid gemaakt tussen geleidingsverlies en perceptieverlies. Deze indeling naar slechthorendheid is gekoppeld aan de lokalisatie van de afwijking.
 • Geleidingsverlies:  Hierbij is sprake van een defect in de gehoorgang of het middenoor.
 • Perceptieverlies: Er kan onderscheid gemaakt worden in cochleair en retrocochleair perceptieve verliezen.
 • Bij cochleair perceptief verlies is er sprake van een afwijking in het binnenoor.
 • Bij een retrocochleair perceptief verlies is er sprake van een afwijking in de gehoorzenuw of centraal in de hersenen. De medische therapeutische mogelijkheden bij perceptieve verliezen zijn beperkt.
 • Gehoor gaat sneller achteruit dan normaal
 • Sluipend begin, soms met oorsuizen
 • Geeft verborgen handicap (communicatieproblemen)
 • Prognose: bij perceptief gehoorverlies géén verbetering mogelijk; wel tegengaan van versnelde achteruitgang.

Oorzaak

 • Herhaalde of langdurige beroepsmatige blootstelling aan lawaai ( > 80 dBA)
 • Individuele gevoeligheid
 • Combinatie lawaai en toxische stoffen
 • Ototoxische stoffen

Diagnostiek

 • Screening met gehoortest door Arbo-dienst
 • Gehoortest (toon- en spraakaudiogram) bij kno-arts, audiologisch centrum.

Preventie

 • Werkmethode die minder lawaai veroorzaakt
 • Aanschaf van geluidsarme bouwmachines
 • Omkasting van de geluidsbron
 • Maatregelen aan de geluidsbron zelf zoals bijvoorbeeld: geluiddempers op de uitlaat van sloophamers, gebruik van spuitmonden (nozzels) voor spuitapparatuur
 • Goed onderhoud van machines en gereedschap
 • Markering van werkplekken waar hoge lawaainiveaus zijn
 • Taakroulatie
 • Regelmatig pauzes nemen
 • Gehoorbeschermingsmiddelen.

Meer info

 • Nederlands Centrum voor Beroepsziekten