Lintwormen

Ziektebeeld

 

 • Er bestaan verschillende soorten lintwormen, die verschillende ziektebeelden kunnen veroorzaken;
 • T. saginata (rund); Meestal geen symptomen, soms pijn bovenbuik, diaree en gewichtsverlies
 • T. solium (varken); Meestal geen symptomen, soms spierpijn, verzwakking en koorts.
 • Soms bij hersenontsteking epilepsie

Oorzaak

 • Meters lange wormen
 • Taenia saginata (Runderlintworm)
 • Taenia solium (Varkenslintworm)

Diagnostiek

 • Via onderzoek van de ontlasting
 • Bij T. saginata: stuk worm in ontlasting. Met tape eitjes verzamelen en onder de microscoop leggen 
 • T. solium: Ontlasting onder de microscoop. CT-scan of MRI van het weefsel

Preventie

 • Normale hygiëne
 • Vermijden van consumptie van rauw vlees

Voorkomen

 • Incidenteel in Nederland
 • Risicogroepen: veehouders, slachters, vleesverwerking

Meer informatie

 • Website van het LCI; www.infectieziekten.info
 • Website van de Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren; www.stigas.nl; Wat is Stigas; Folders: Zoönosen: ziektes bij dieren kunnen ook mensen treffen
 • Website van het agrarisch arboconvenant Agro & arbo werkt beter; www.agroarbo.nl
 • Nederlands Centrum voor Beroepsziekten