# Long- en luchtwegaandoeningen

In 2016 zijn 138 beroepslong- en luchtwegaandoeningen gemeld, vooral astma, COPD en aandoeningen van de bovenste luchtwegen. De incidentie bedroeg 4 per 100.000 werknemers. De meeste meldingen kwamen uit de bouw, gevolgd door de industrie en de gezondheidszorg. Bacteriën en stof (waaronder silicium, kwarts) waren de meest genoemde oorzaken.
Een actief opsporingsprogramma in de bakkerssector leidde ertoe dat het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL) 35 keer allergische rhinitis en astma diagnosticeerde in deze sector.

Meer informatie:

Beroepsgebonden long- en luchtwegaandoeningen gerelateerde items: