# Long- en luchtwegaandoeningen

In 2018 zijn 72 beroepslong- en luchtwegaandoeningen gemeld, vooral aandoeningen aan de bovenste luchtwegen, astma en tuberculose. Hoge blootstelling aan allergenen, prikkelende chemicaliën, stof en agressieve micro-organismen zijn de meest voorkomende oorzaken. De incidentie bedraagt 2 per 100.000 werknemers. Meldingen komen vooral uit de industrie, gezondheidszorg en de bouw.
In 2018 is de update van de NVAB-richtlijn Astma COPD afgerond. De Longalliantie Nederland (LAN) heeft diverse tools ontwikkeld om kennis over beroepslongziekten te verspreiden. Het Amsterdam UMC richtte het Academisch Kenniscentrum Klinische Arbeidsgeneeskunde Long- en Huidaandoeningen op voor het onderzoeken van complexe arbeidsgerelateerde problematiek.

Meer informatie:

Beroepsgebonden long- en luchtwegaandoeningen gerelateerde items: