# Long- en luchtwegaandoeningen

In 2017 zijn 74 beroepslong- en luchtwegaandoeningen gemeld, vooral astma en aandoeningen van de bovenste luchtwegen. De incidentie van beroepslongziekten bedraagt 3 per 100.000 werknemers. De meeste meldingen komen uit de industrie, gevolgd door de bouw. Chemische agentia en bacteriën zijn de meest genoemde oorzaken. Bij de Arbo Expert Groep Longaandoeningen (AEGL) zijn 44 beroepslongziekten gediagnosticeerd, waarvan 35 van allergische rhinitis en astma uit de bakkerssector. Deze sector kent sinds 2010 een actief opsporingsprogramma. De klinisch arbeidsgeneeskundige centra vervullen een belangrijke rol in het diagnostisering van beroepslongziekten. Hierdoor kunnen gerichte interventies worden ingezet voor de patiënt en preventie voor de collega’s. Luchtwegklachten als gevolg van het binnenklimaat hebben meestal meer te maken met de perceptie van bepaalde omgevingsfactoren dan met de eventuele toxiciteit hiervan. De Longalliantie Nederland (LAN) heeft beroepslongziekten als speerpunt met het programma ‘longziekten en werk’.

Meer informatie:

Beroepsgebonden long- en luchtwegaandoeningen gerelateerde items: