Mammacarcinoom

Ziektebeeld

  • Mammacarcinoom of borstkanker is een woekering van kwaadaardige cellen die zich hebben ontwikkeld vanuit normale borstkliercellen
  • Mammacarcinoom kan uitzaaiingen naar andere delen van het lichaam geven en dan een dodelijke afloop hebben

Oorzaak

  • Meestal is de oorzaak onbekend; soms speelt een erfelijke component een rol; ook voeding en de hormoonhuishouding lijken een factor van betekenis
  • Door epidemiologisch onderzoek is vastgesteld dat vrouwen die jarenlang 's nachts werken een (circa 1,5 maal) verhoogd risico op mammacarcinoom hebben. Als verklarend biologisch mechanisme voor de relatie tussen nachtdienst en mammacarcinoom wordt aan melatonine gedacht. Melatonine heeft immers een remmend effect op de tumorgroei en nachtdiensten hebben een remmend effect op de melatonine-productie. Een andere mogelijkheid is de verstoorde cortisolhuishouding: de normale circadiane variatie van cortisol wordt afgevlakt door een verstoord dag-nacht-ritme en dit lijkt ook een risicofactor

Diagnostiek

  • Lichamelijk onderzoek: knobbeltje in de borst
  • Röntgenologisch onderzoek (mammografie) en onderzoek van weefselmateriaal (biopsie)

Voorkomen

  • Mammacarcinoom is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen
  • Het is niet duidelijk hoeveel extra gevallen door werk in de nacht veroorzaakt worden
  • Verpleegkundigen en stewardessen zijn groepen at risk

Preventie

Het is niet duidelijk of bepaalde ploegendienstschema's een hoger risico met zich mee brengen

Meer informatie

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten