Meniscusletsel

Bron: arboportaal

Ziektebeeld

 • De knie is de schakel tussen bovenbeen en onderbeen. Het kniegewricht is een zogenaamd scharniergewricht waarvan de oppervlakken zijn bekleed met kraakbeen. Tussen het gewrichtskraakbeen van bovenbeen en onderbeen bevindt zich zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde een schijfvormig los stukje kraakbeen, de zogenaamde binnen (mediale) en buiten (laterale) meniscus. Deze kraakbeenschijfjes zorgen ervoor dat het bovenbeen, dat bolvormig is en het onderbeen, dat vlak is, goed op elkaar aansluiten. Bovendien werken de schijfjes als een demper.
 • Beschadigingen aan de meniscus kunnen ontstaan door plotseling optredend letsel (acuut, traumatisch) en door langdurige overbelasting (chronisch, niet-traumatisch).
 • Klachten en verschijnselen van meniscusletsel zijn pijn, zwelling, instabiel gevoel in de knie, blokkeren en “op slot gaan” van de knie en/of kraken van de knie bij bewegen.

Oorzaken

 • Traumatische risicofactoren zijn uitglijden, struikelen of verdraaien (acuut letsel).
 • Niet-traumatische risicofactoren zijn hurken, knielen en traplopen (chronisch letsel).
 • Voorbeelden van risicoberoepen zijn beroepsvoetballers, stratenmakers, vloerenleggers, tegelzetters, elektriciens, dakdekkers, en tapijtleggers.

Diagnostiek

 • De diagnose meniscusletsel wordt gesteld op basis van de klachten en verschijnselen en lichamelijk onderzoek door een expert
 • Bij meniscusletsel zijn veelal drie van de vijf volgende symptomen of testuitkomsten aanwezig:
  • Knie van de werknemer is geblokkeerd, “op slot” gegaan
  • Pijn bij geforceerd overmatig strekken
  • Pijn bij maximaal buigen
  • Pijn of een hoorbare klik bij een bepaalde kniemanoeuvre (McMurray’s manoeuvre)
  • De gewrichtspleet is pijnlijk gevoelig bij druk én er is geen sprake van een andere aandoening van de knie of beschadiging van de voorste kruisband.
 • Onderzoek met röntgenfoto of scan kan helpen bij het stellen van de juiste diagnose.
 • Als de oorzaken van meniscusletsel in het werk liggen, kan sprake zijn van een beroepsziekte. Om dit te bepalen kan de bedrijfsarts de mate van werkgerelateerdheid vaststellen met behulp van de registratierichtlijn D003 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Vóórkomen

 • Knieklachten zijn na rugklachten de meest voorkomende klachten aan het bewegingsapparaat in de huisartspraktijk. Bij 48 van de 1000 patiënten per jaar is sprake van (traumatische en niet-traumatische) knieklachten. In 6 procent van die gevallen is sprake van meniscusletsel.
 • Jaarlijks worden enkele beroepsziektemeldingen van meniscusletsel gerapporteerd aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Preventie

 • Als werkgebonden factoren de klachten veroorzaken of verergeren, zijn aanpassingen in het werk of de werkomstandigheden noodzakelijk. Schakel zo nodig een (werkplek)deskundige in.
 • De bedrijfsarts kan de belemmerende factoren in kaart brengen en de werknemer en werkgever zo nodig adviseren het werk of de werkplek aan te passen.

Meer informatie