Miltvuur

Zoönose

Ziektebeeld

 • Bij 95% van de patiënten is alleen de huid aangedaan: pijnloos bobbeltje dat snel een blaartje wordt en daarna een zweertje met zwarte korst
 • Ook hoofdpijn, lichte koorts en malaise gevoel
 • Bij 10-20% ernstig beeld met hoge koorts, pijnlijke lymfeklieren

Oorzaak

 • Bacillus anthracis
 • Besmetting via contact met beschadigde huid, inslikken of inademen

Diagnostiek

Huidverschijnselen; onder de microscoop bekijken van de blaasjesvloeistof met eventueel een kweek

Preventie

 • Vaccinatie
 • Hygiëne bij omgaan met dierproducten
 • Overdracht van mens op mens komt bij miltvuur zelden voor
 • Diagnostiek in Biologisch veiligheidslab klasse II 
 • Bij verpleging van patiënten met miltvuur dienen handschoenen gedragen te worden

Voorkomen

 • Regelmatig in Zuid-Europa
 • Besmettelijke sporen kunnen in principe nog aanwezig zijn in de grond waar vroeger aan miltvuur overleden runderen zijn begraven (de zogenaamde miltvuur bosjes die je hier en daar nog kan aantreffen)
 • In Nederland voor het laatst in 1994
 • Men houdt rekening met een bio-terroristische aanval met deze bacterie

Meer informatie