# Neurologische aandoeningen

Het aantal meldingen van werkgerelateerde neurologische aandoeningen daalt, de procentuele verdeling van de ziektebeelden blijft ongeveer constant. Het carpaal tunnelsyndroom is nog steeds de meest gemelde neurologische aandoening. Chronische Toxische Encefalopathie (CTE) wordt in 2018 maar eenmaal gemeld. Van de acht helpdeskvragen gaan er twee over de ziekte van Parkinson en zes over diverse andere ziektebeelden. In een Zweedse meta-analyse wordt een verhoogd risico op ALS gevonden bij beroepsmatige blootstelling aan excessief zwaar werk, blootstelling aan bestrijdingsmiddelen en lood en mogelijk bij elektromagnetische velden en werk in de gezondheidszorg. Frans onderzoek laat een verband zien tussen het krijgen van Parkinson en werken in de landbouw, metaal- en textielindustrie.

Meer informatie:

Beroepsgebonden neurologische aandoeningen gerelateerde items: