# Neurologische aandoeningen

Het aantal meldingen van werkgerelateerde neurologische aandoeningen laat over de jaren een vrij constant beeld zien. Het Carpaal Tunnel Syndroom is de meest gemelde neurologische aandoening. Chronische Toxische Encefalopathie (CTE) is door preventie teruggedrongen; de ziekte komt bijna niet meer voor. In recent onderzoek is een verband gevonden tussen blootstelling aan laagfrequente magnetische straling en een verhoogde kans op sterfte aan Amyofrofische Lateraal Sclerose (ALS) bij mannen. Naast tricresyl orthofosfaat (TCOP) worden ook xylenyl- en ethyl-phenyl-fosfaten genoemd als mogelijke oorzaken van het aerotoxic syndroom.

Meer informatie:

Beroepsgebonden neurologische aandoeningen gerelateerde items: