# Neurologische aandoeningen

Het aantal meldingen van werkgerelateerde neurologische aandoeningen laat over de jaren een vrij constant beeld zien. Het carpaal tunnelsyndroom is al jaren de meest gemelde neurologische aandoening. 
De afname van het aantal werkenden met Chronische Toxische Encefalopathie (CTE) laat mooi zien hoe effectief preventie kan zijn. De ziekte komt in Nederland bijna niet meer voor, hoewel er bij veel patiënten klachten voorkomen die er op lijken. Dat wordt bevestigd in het proefschrift van Evelien van Valen, die een overzicht geeft van de diagnostiek en het beloop van deze ziekte in de afgelopen twintig jaar. 
Blootstelling aan werkfactoren dient zich nog steeds aan als mogelijke oorzaak voor het ontstaan van Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS). Ditmaal gaat het om formaldehyde en lood. Ulnaropathie kan zowel door zwaar als licht werk worden veroorzaakt. 

Meer informatie:

Beroepsgebonden neurologische aandoeningen gerelateerde items: