# Oogaandoeningen

In 2012 kwamen 11 meldingen binnen van oogaandoeningen. De meldingen van oogaandoeningen zijn behalve een melding van lasogen, niet goed nader te specificeren. Gezien de herkenbaarheid van de gesignaleerde risicofactoren zullen aandoeningen zich ongetwijfeld vaker voordoen, maar zich onttrekken aan het oog van de bedrijfsarts. Een voorbeeld daarvan zijn de lasogen die zich doorgaans binnen afzienbare tijd herstellen.

Overzicht beroepsgebonden oogaandoeningen: