# Overige beroepsziekten

In dit hoofdstuk wordt een aantal zeldzame beroepsgebonden aandoeningen van de tanden besproken naast beroepsgebonden hart- en vaataandoeningen.

Bakkers-cariës

Tanderosie