Overige reacties op ernstige stress

Ziektebeeld:

  • Psychische spanningsklachten: de bekende stressklachten als reactie op (als) stressvolle (ervaren) situatie
  • Klachten als: malaise, lusteloosheid, gevoelens van overbelasting, onmachtsgevoelens, prikkelbaarheid, slapeloosheid en gedeprimeerdheid
  • Lichamelijke klachten als: hoofdpijn, maagpijn, spierpijn moeheid
  • De klachten zijn zodanig dat de patiënt er onder lijdt of (dreigende) functioneringsproblemen ervaart.

Oorzaken

Stressoren als: Alle bekende levensgebeurtenissen (relatie-, gezins-, gezondheids- financiële), conflicten, cumulatie van eisen, gebrek aan regelmogelijkheden, gebrek aan sociale steun.

Diagnostiek

Opstellen van een probleemdiagnose: ”Waarom deze patiënt in deze (omgevings)situatie en op dit moment klachten ontwikkelt”

Preventie

  • Alle werknemers voorlichten over het omgaan met stressvolle situaties
  • Voorkomen van blootstelling aan stressoren, snel organiseren van begeleiding, leren omgaan met stressoren (coping gedrag), snel oplossen van conflicten, goed regelen sociale ondersteuning.

Meer informatie

  • Handelen van bedrijfsarts bij werknemers met Psychische klachten NVAB richtlijn 28 januari 2000. Dit is de standaard binnen bedrijfsgezondheidskundig Nederland om met psychische klachten van werknemers om te gaan
  • Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Psyche