# Psychische aandoeningen

In 2017 zijn 2.639 psychische beroepsziekten gemeld. Dit betreft 57% van alle meldingen, in 2016 was dit nog 42%. De incidentie is 106 per 100.000 werknemers waarbij het onderwijs, de overheid en het openbaar bestuur de hoogste incidentie kennen. De diagnoses overspannenheid en burn-out vormen het grootste deel van de meldingen (74%). Als oorzaken worden werkinhoud en problemen tussen mensen onderling aangegeven. Bij 65% van de meldingen is er sprake van verzuim dat langer dan drie maanden duurt. Een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is 319 keer gemeld. Agressie-incidenten en aanwezigheid bij ongevallen zijn hiervan de oorzaak. PTSS is een beroepsrisico bij veiligheidswerkers, in de (psychiatrische) patiëntenzorg en in de vervoerssector. In Nederland ervaren koks, artsen, juristen en managers dienstverlening de hoogste werkdruk. Nederlandse en Belgische psychologen werken aan een nieuwe definitie voor burn-out met een bijbehorend meetinstrument. 

Meer informatie: