# Psychische aandoeningen

In 2018 melden bedrijfsartsen 2.249 psychische beroepsziekten bij het NCvB. Hoewel het aantal absolute meldingen daalde ten opzichte van voorgaande jaren vormen psychische aandoeningen nog altijd het grootste deel van alle beroepsziektemeldingen. Een posttraumatische stressstoornis (PTSS) komt vooral voor onder veiligheidswerkers zoals bij politie, defensie en in de vervoerssector (machinisten, bus/tramchauffeurs), maar ook onder zorgverleners in de psychiatrie en gehandicaptenzorg. Werknemers in zorginstellingen voor verstandelijk gehandicapten worden veelvuldig slachtoffer van mishandeling door cliënten, met psychische klachten tot gevolg. Er lijkt behoefte te zijn aan de ontwikkeling van een registratierichtlijn voor hartvaataandoeningen veroorzaakt door werkstress.

Meer informatie: