# Psychische aandoeningen

In 2016 zijn 2.613 psychische beroepsziekten gemeld. Dit vormt 42% van alle meldingen, waarmee het aandeel in het totaal opnieuw is gestegen. De incidentie was 89 per 100.000 werknemersjaren. De financiële dienstverlening had de hoogste incidentie. De diagnoses overspannenheid en burn-out vormden opnieuw het grootste deel van het aantal meldingen (74%). Van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) zijn 309 meldingen gedaan. Bij 60% van de meldingen was er sprake van verzuim dat langer dan drie maanden duurde.

Meer informatie: