# Reproductiestoornissen

Er zijn in 2017 geen meldingen van door het werk veroorzaakte effecten op de voortplanting of op het ontwikkelende kind. Het aantal helpdeskvragen vertoont een daling. De meeste vragen worden nog altijd gesteld over de schadelijke effecten van blootstelling aan chemische stoffen tijdens de zwangerschap. De NVAB-richtlijn ‘Zwangerschap, postpartum periode en werk’ is herzien aan de hand van recente literatuur en bevat naast aangepaste werkadviezen ook meer handvatten voor preventief beleid. De vraag of de vangnetsituatie niet alleen van toepassing is tijdens de zwangerschap, maar ook gedurende de borstvoedingsperiode moet worden toegepast, is in hoger beroep voorgelegd aan de Centrale Raad voor Beroep. Deze oordeelt dat de vangnetsituatie ook geldt tijdens de borstvoedingsperiode wanneer het risico op blootstelling aan Carcinogene, Mutagene en Reproductie-toxische (CMR) stoffen onvermijdelijk is.

Meer informatie:

Beroepsgebonden reproductiestoornissen gerelateerde items: