# Reproductiestoornissen

In 2018 zijn geen meldingen verricht van door het werk veroorzaakte effecten op de voortplanting en op het ontwikkelende kind. Wel zijn elf helpdeskvragen gesteld over dit onderwerp, negen over blootstelling aan chemische stoffen, één over radioactieve straling en één over biologische agentia. In een prospectief cohort in Denemarken wordt een verhoogd risico gevonden op miskramen en zwangerschapshypertensie bij zwangere vrouwen die in de eerste helft van de zwangerschap nachtdiensten draaiden. Uit een Amerikaanse cohortstudie komen aanwijzingen voor een vervroegde menopauze na het veelvuldig draaien van nachtdiensten.

Meer informatie:

Beroepsgebonden reproductiestoornissen gerelateerde items: