# Reproductiestoornissen

Er zijn in 2016 geen meldingen verricht van door het werk veroorzaakte effecten op de voortplanting en op het ontwikkelende kind. Ook zijn er minder helpdeskvragen gesteld. Uit onderzoek blijkt dat goed opgeleide mensen minder risico lopen op een doodgeboren kind. Er is meer bewijs voor leukemie op de kinderleeftijd door beroepsmatige blootstelling aan benzeen. De rechter stelde een werkgever in het gelijk die aanspraak maakte op een Ziektewetuitkering vanwege de aanwezigheid van toxische stoffen op het werk tijdens de borstvoeding.

Meer informatie:

Beroepsgebonden reproductiestoornissen gerelateerde items: