Rugklachten

Ziektebeeld:

 • Rugklachten kunnen acuut beginnen of geleidelijk ontstaan
 • De pijn is meestal onder in de rug gelokaliseerd
 • Soms straalt de pijn uit naar de achterzijde van het been
 • De pijn kan gepaard gaan met een doof gevoel in het been en soms zelfs met krachtsverlies
 • Prognose: meestal genezen rugklachten binnen 6-8 weken, grote recidiefkans, soms kunnen rugklachten chronisch worden.

Oorzaak

 • Slijtage door (over)belasting
 • Ongunstige ergonomische omstandigheden (tillen en hanteren van lasten waaronder draaien, strekken en vooroverbuigen)
 • Besturen van voertuigen (waarbij hele lichaam belast wordt door trillingen)
 • Psychosociale factoren speelt een belangrijke rol.

Diagnostiek

 • Lichamelijk onderzoek en aanvullende diagnostiek
 • Bij lage-rugpijn is in 90 tot 98% van de gevallen geen specifieke oorzaak aanwijsbaar. Lichte afwijkingen in stand van rug, benen of voeten en geringe structurele afwijkingen zijn geen verklaring voor lage-rugpijn.
 • Bij een lumbosacraal radiculair syndroom is een spoedige behandeling geïndiceerd.

Preventie

 • Mechaniseren van werkzaamheden
 • Verbetering werkorganisatie
 • Inzetten van horizontale en verticale transporthulpmiddelen
 • Gebruik van ergonomisch verantwoord gereedschap
 • Voorkomen van te hoge blootstelling aan lichaamstrillingen
 • Training: tiltechniek, werkhouding
 • Voorkom te hoge belasting van de rug, het langdurig in één houding zitten of staan
 • Bij staan ter voorkoming van een holle rug het bekken kantelen
 • Houd de last zo dicht mogelijk tegen het lichaam, til niet met gedraaide rug
 • Probeer tijdens het tillen de beweging beheerst en vloeiend uit te voeren
 • Voorlichting
 • Arboconvenanten
 • FARBO-regeling.

Meer info