Sporotrichose

Ziektebeeld

  •  Infectie van de huid en nabijgelegen lymfevaten
  • Begint meestal in de vorm van een kleine pijnloze knobbel die langzaam groeit en tenslotte gaat zweren
  • Vervolgens verspreiding via de lymfevaten naar de arm
  • Soms ook longontsteking en nog zeldzamer infecties van botten, spieren, gewrichten of ogen en andere organen (lever, milt, nieren, geslachtsorganen en hersenen

Oorzaak

Sporothrix Schenckii (schimmel) 

Voorkomen

  • Boeren, tuinders, kwekers en hoveniers
  • Zeer zeldzaam in Nederland

Meer informatie

  • Website van het LCI; www.infectieziekten.info
  • Website van de Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren; www.stigas.nl; Wat is Stigas; Folders: Zoönosen: ziektes bij dieren kunnen ook mensen treffen
  • Website van het agrarisch arboconvenant Agro & arbo werkt beter; www.agroarbo.nl
  • Nederlands Centrum voor Beroepsziekten