Staar door infrarode straling

Bron: Arboportaal

Ziektebeeld

 • Staar of cataract (een troebeling van de lens van het oog) kan veroorzaakt worden door langdurige blootstelling aan schadelijke infrarood straling: glasblazersstaar.
 • Glasblazersstaar begint aan de achterste schors van de lens met later op de achterpool een onregelmatige schijfvormige troebeling.
 • Afhankelijk van de plaats en de uitgebreidheid van de troebeling treedt vermindering van gezichtsscherpte op.
 • Overige acute gezondheidseffecten van infrarode (IR) warmtestraling op de voorzijde van het oog en de omringende weefsels zijn een branderig gevoel rond de ogen, ontsteking van de oogleden en ontsteking van het hoornvlies. Vaak ziet men ook een bruinachtige rode verkleuring van de huid aan de aangedane kant door verwijding van de fijne bloedvaatjes als gevolg van de warmtestraling. Ook het netvlies kan beschadigen door IR-straling met uitval van kleine stukken van het gezichtsveld (scotomen).

Oorzaken

 • Infrarode (IR) straling behoort tot de niet-ioniserende straling.
 • Niet-ioniserende straling met een golflengte van 100 nm tot 1 m kan specifieke aandoeningen bij de mens veroorzaken. Van niet-ioniserende straling met een golflengte groter dan 1 m is niet aangetoond dat het de gezondheid beïnvloedt.
 • Infrarode (IR) straling heeft een golflengte tussen de 760 nm en 50μ.
 • Herhaalde of langdurige (beroepsmatige) blootstelling aan infraroodstraling (licht) van gloeiend glas of metaal met een temperatuur boven 1500°C, dat tijdens het lassen of werken met gloeiende metalen (gesmolten ijzer) of glas vrijkomt.
 • (Glasblazers)staar door IR-straling ontstaat na langdurige blootstelling (15-20 jaar).
 • Beroepsmatige blootstelling aan infrarode straling komt van zonlicht, stralende hittebronnen, speciale lampen en aan bepaalde industriële lasers.

Diagnostiek

 • Uitvragen van klachten van de ogen (pijnlijke, branderige ogen,vermindering gezichtsscherpte, gezichtsvelduitval), inspectie van de ogen.
 • Bij vermoeden van oogaandoeningen (zoals vertroebeling van de ooglens - staar - cataract) verwijzing naar oogarts.
 • Door oogarts onderzoek met onder andere een spleetlamp.
 • De afwijkingen bij hittebeschadiging van het netvlies kunnen worden aangetoond met behulp van bloedvatonderzoek van het netvlies (retina angiografie).
 • Om te bepalen of de oogaandoening werkgebonden is, zijn een aantal beslisregels geformuleerd. Deze zijn te vinden in de NCvB registratierichtlijn J002 irritatie van de ogen.

Vóórkomen

 • Staar is een volksziekte die samenhangt met veroudering, maar dat door blootstelling aan IR-straling versneld kan optreden.
 • Het is niet bekend hoeveel gevallen door blootstelling op het werk bij lassers (en smelters) voorkomen.

Preventie

 • Gezichtsschermen, lasschermen, lasbril of andere speciale brillen gebruiken. Ook bij lassen door anderen in de nabije omgeving.

Meer informatie