Yersiniose

Ziektebeeld

 • Acute diarree met koorts en buikpijn
 • Kan erg lijken op een blinde darmontsteking
 • Later bestaat de kans op een chronisch verloop met gewrichtspijnen en ook is een uitbreiding infectie naar gehele lichaam mogelijk

Oorzaak

 • Yersinia enterocolitica (komt voor in varkens)
 • Wordt overgedragen via rauwe melk en vlees en andere voedingsmiddelen

Diagnostiek

Kweek van ontlasting

Preventie

 • Normale hygiëne: handenwassen
 • Pas op met rauw vlees

Voorkomen

 • In Nederland vrij laag aantal
 • Tot de registratie in 1997 gestopt werd enkele tientallen per jaar terwijl toen nog circa 20% der varkens besmet was 
 • De bacterie kan zich ook in de koelkast nog vermeerderen

Meer informatie

 • Website van de Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren; www.stigas.nl; Wat is Stigas; Folders: Zoönosen: ziektes bij dieren kunnen ook mensen treffen
 • Engelstalige website; http://www.helico.com/
 • Website van het agrarisch arboconvenant Agro & arbo werkt beter; www.agroarbo.nl
 • Nederlands Centrum voor Beroepsziekten