Overslaan en naar de inhoud gaan

Kan het werken met kunsthars versterkt met glasvezel leiden tot bronchiolitis obliterans? En het blijft oppassen met smaakstoffen, ook in de koffie.

Na de melding van de longaandoening bronchiolitis obliterans bij werknemers in de popcorn industrie, is de aandoening recent beschreven bij werknemers in de botenbouw en bij werknemers in een koffiefabriek.

Bronchiolitis obliterans is een zeldzame, in potentie fatale ziekte, die zich recent openbaarde in zes werknemers werkzaam met glasvezel met styreen hars in vijf verschillende bedrijven. Dit leidde zo tot de verdenking dat expositie op de werkplek de oorzaak zou kunnen zijn van de bronchiolitis obliterans. Het veroorzakende agens dient echter nog geïdentificeerd te worden.

Bronchiolitis obliterans is een longziekte met weinig duidelijke oorzaken. Ook de symptomen met hoest en kortademigheid zijn niet specifiek. Bij onderzoek wordt een irreversibele luchtwegobstructie van de kleine luchtwegen gevonden met airtrapping. De diagnose is ingewikkeld en het vermoeden is dat patiënten niet altijd de juiste diagnose krijgen.

Cullinan et al. (2013) beschrijven zes werknemers met bronchiolitis obliterans, allen werkzaam in de productie van kunststofproducten versterkt met glasvezel. Vijf waren botenbouwers die glasvezel lagen aanbrachten en één werkte in de koeltorenfabricage. De ziekte trad snel op zonder ongewone acute expositie. Het waren allen mannen, vijf hadden nooit gerookt en allen hadden een blanco pulmonale voorgeschiedenis. De gemiddelde leeftijd was 45 jaar en vijf deden dit werk kort, 12 maanden of minder. Twee van de patiënten ondergingen een longtransplantatie en een derde overleed in afwachting van een longtransplantatie. Glasvezel wordt hier niet als oorzaak gezien. De verdenking gaan uit naar andere gebruikte chemicaliën bij de verwerking van polyesterhars: styreen, de katalysator dimethyl-phftalaat of een andere luchtweg irriterende stof.

Chen et al (2013) voegen nog twee casus beschrijvingen aan bovenstaand artikel toe. De ene werknemer werkte tevens in de jachtbouw en de andere was reparateur van kunststof watertanks. Beiden werkten met glasvezel versterkt kunststoflaminaat. Beiden werkten met polyesterhars, styreen en methylethylketonperoxide (MEKP).

Vanuit Amerika zijn door het CDC (Centers for Disease Control and Prevention) twee werknemers met bronchiolitis obliterans gemeld werkzaam in een kleine koffiefabriek. Het betreffen een man en een vrouw van 39 en 34 jaar, niet-rokers van Latijns Amerikaanse origine. Beiden wendden zich met longklachten tot een arts nadat ze 18 maanden werkzaam waren geweest op de smaakafdeling van het bedrijf. De diagnosis bronchiolitis obliterans wordt na 8 respectievelijk 14 maanden gesteld. Diacetyl, een bekende oorzaak van bronchiolitis obliterans, was een van de producten waarmee werd gewerkt. Dit is voor het eerst dat bronchiolitis obliterans wordt gemeld vanuit de koffie-industrie.

Cullinan P, McGavin CR, Kreiss K, et al. Obliterative bronchiolitis in fibreglass workers: a new occupational disease? Occup Environ Med. 2013 May;70(5):357-9

Chen C-H, Tsai P-J, Wang W-C et al. Obliterative bronchiolitis in workers laying up fiberglass-reinforced plastics with polyester resin and methylethyl ketone peroxide catalyst   Occup Environ Med 2013;70: 675-676

Obliterative Bronchiolitis nine workers in a coffee-processing facility Texas 2008-2012. Morbidity and mortality weekly report, Centers for disease control and prevention.

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6216a3.htm

Parmet AJ, Von Essen S. Rapidly progressive, fixed airway obstructive disease in popcorn workers: a new occupational pulmonary illness? J Occup Environ Med 2002;44:216–18.

Rooy FG, Rooyackers JM, Prokop M, et al. Bronchiolitis obliterans syndrome in chemical workers producing diacetyl for food flavorings. Am J Respir Crit Care Med 2007;176:498–504.