Overslaan en naar de inhoud gaan

Is terugkeer in het werk nog een optie voor de 62-jarige docent techniek met toenemende tinnituslast?

De heer H. is op het moment van het expertiseonderzoek via de Polikliniek Mens en Arbeid bijna een jaar arbeidsongeschikt vanwege tinnitus. De verwijzend bedrijfsarts wil weten of terugkeer in eigen werk nog een optie is.

De heer H. was altijd een bevlogen docent techniek op een praktijkschool en heeft altijd veel plezier uit zijn lessen kunnen halen. De laatste jaren zijn echter een worsteling; aan de ene kant zijn enthousiasme dat hem op de been houdt, aan de andere kant het steeds slechter kunnen slapen en klachten van oververmoeidheid. De slaapproblemen hebben te maken met de tinnitus. Vooral ’s avonds zijn de klachten zeer fors. Overdag heeft hij afleiding en daardoor blijft de tinnituslast meer op de achtergrond. Hij heeft veel gelezen over tinnitus en heeft zelf inmiddels ervaren dat ontspanning en geen blootstelling aan lawaai de tinnituslast gunstig beïnvloeden. Die ervaring was een jaar geleden de aanleiding om zich arbeidsongeschikt te melden.

De heer H. is met een praktijkopleiding monteur geworden en op 40-jarige leeftijd bij toeval in het onderwijs terechtgekomen. Hij vertelt in het verleden periodiek gehooronderzoek te hebben gehad. Op die audiogrammen, helaas niet meer beschikbaar, zou sprake zijn van lichte lawaaischade.

In zijn werk als docent stond hij dagelijks bloot aan machinelawaai, waarbij hij vanwege het lesgeven zelden de wel aanwezige gehoorkappen droeg. Weliswaar was hij zich bewust van de mogelijke risico’s maar het geven van onderwijs stond voorop. Met gehoorbescherming heeft hij te weinig controle op de veiligheid en is communicatie lastig. Achteraf heeft hij spijt dat hij onvoldoende aandacht heeft gehad voor de risico’s van lawaai.

De school zelf had ook nauwelijks aandacht voor de arbeidsrisico’s. In de opgevraagde RI&E staat wel genoteerd dat bij de lessen techniek met gereedschap wordt gewerkt, inclusief een opmerking over veiligheid en lawaai. Maar er zijn geen metingen gedaan noch is een PAGO georganiseerd, al is dat een wettelijke verplichting volgens het Arbobesluit uit 2006. Preventiebeleid bestond uit de aanwezigheid van gehoorkappen.

Het expertise onderzoek bestaat uit een audiologische evaluatie, werkplekbeoordeling en nagaan of hulpmiddelen kunnen bijdragen aan terugkeer in eigen werk. Uit audiologisch onderzoek blijkt een gehoorverlies in de hoge tonen. Uit een verdiepende tinnitusanamnese blijkt dat de last vooral in verband staat na ingespannen bezig zijn en na blootstelling aan rumoer en lawaai. Verschillende lawaaibronnen op het werk overschrijden de grens van schadelijk geluid (vooral slaan van hamers en draaiende machines).

Audiologische hulpmiddelen hebben voor deze meneer niet het gewenste resultaat. Uiteindelijk moet een tweede spoortraject worden opgestart en zo is de heer H. momenteel op zoek naar passend werk. De bedrijfsarts heeft gezien de werkplekbevindingen een beroepsziektemelding gedaan waarover hij zowel schoolleiding als betrokkene heeft geïnformeerd. Een prikkel voor de school om een preventiebeleid op te stellen en uit te voeren.