Overslaan en naar de inhoud gaan

Een 50-jarige muziekdocent heeft last van oorsuizen. Wat kan de school doen om hem weer volledig aan het werk te krijgen?
Op het spreekuur van de Polikliniek Mens en Arbeid komt een 50-jarige muziekdocent in verband met functioneringsproblemen als gevolg van tinnitus. Zijn probleem is de forse toename van tinnitus bij veel omgevingsrumoer en harde geluiden waardoor hij prikkelbaar wordt en zich slechter kan concentreren. Meneer heeft zich drie maanden geleden arbeidsongeschikt gemeld en werkt sinds die tijd een deel van zijn werktijd. De vraagstelling van de verwijzend bedrijfsarts is welke maatregelen nodig zijn om hem weer volledig te laten werken. Meneer zelf ziet dat namelijk niet zitten in de huidige situatie en heeft om een expertise gevraagd.

Onze multifactoriële probleemanalyse levert de volgende gegevens op:

Medisch/audiologisch: meneer heeft geen last van slechthorendheid, wel sinds een jaar of vijf toenemend last van oorsuizen. Audiometrie laat een lichte lawaaischade zien, op KNO-gebied verder geen afwijkingen. Het gehoorverlies en tinnitus zijn zeer waarschijnlijk veroorzaakt door overmatige blootstelling aan muziekgeluiden. Meneer is verder goed gezond, hij gebruikt af en toe slaapmedicatie in verband met het niet in slaap kunnen komen door de tinnitus. Hij heeft de klachten over het algemeen goed onder controle dankzij de fysiotherapeut die behandelt op basis van haptonomie. Het audiologisch centrum waar hij voor onderzoek is geweest, kon behalve een tinnitusmaskeerder niet veel voor hem doen. Hij had weinig aan deze technische aanpassing. Zijn coping-stijl is oplossingsgericht.

Psychosociaal zijn er geen knelpunten. Het muziek maken in een bandje (zowel hobby als beroepsmatig) staat het afgelopen jaar op een laag pitje. Meneer is drummer.

Werk: In zijn jonge jaren heeft meneer proberen rond te komen als professioneel musicus. Ruim vijftien jaar is meneer docent muziek (16 lesuren) in het voortgezet onderwijs. Hij had altijd een vast lokaal op één locatie. Een fusie en reorganisatie drie jaar geleden had tot gevolg dat hij op verschillende locaties in wisselende omstandigheden zijn lessen moest geven. Sinds die tijd zijn de tinnitusklachten toegenomen. Op twee locaties zijn de groepen groter en de klassenakoestiek ongunstiger. Na de lessen op deze locaties heeft hij meer klachten. Hij heeft aangegeven bij de schoolleiding door de tinnitus niet in staat te zijn aan alle eisen te voldoen. Meneer geeft nu in deeltijd zijn lessen op de locatie waar hij het meest prettig les geeft.

Conclusie en advies zijn even simpel als ingewikkeld. De belastbaarheid is niet verder te verbeteren. De werkomstandigheden op twee locaties zijn ongeschikt. Ze zijn geschikt te maken door de akoestiek te verbeteren en de klassen kleiner te maken. De verwachting is dat beide maatregelen nodig zijn voor een duurzame inzetbaarheid. Een technische aanpassing is voor de school te overzien. Een organisatorische maatregel, namelijk kleinere klassen, was niet mogelijk op de twee locaties. De school overweegt meneer weer volledig in te zetten in de oorspronkelijke situatie, het vaste lokaal met de kleinere groepen.

Preventie van gehoorschade bij musici is mogelijk door goede beschermingsmiddelen te dragen, maar vooral ook door maatregelen om hoge blootstelling tegen te gaan. De gevolgen van opgelopen gehoorschade kunnen aanleiding geven tot functionele beperkingen.

Zie ook in de rubriek Verschenen in deze nieuwsbrief het artikel over een onderzoek naar het risico op gehoorschade bij beroepsmusici.