1 op de 100 op EHBO na arbeidsongeval

In de periode 2001-2005 kwamen per jaar gemiddeld 85.000 mensen na een arbeidsongeval
op een spoedeisende hulp (SEH) afdeling voor medische behandeling. In Nederland werken circa 7,9 miljoen mensen. Per 100.000 werkenden vonden er dus 1.100 SEH-behandelingen
plaats na een arbeidsongeval. Voor mannen is de kans op een arbeidsongeval ruim vier
keer zo groot als voor vrouwen.

Van alle slachtoffers die na een arbeidsongeval op de SEH-afdeling medische behandeling
krijgen, is de grootste groep afkomstig uit de bouw. De trend in het aantal SEH-behandelingen na arbeidsongevallen laat een afname zien van 29% in de periode 2001-2005 (figuur 2.18). Een dalende trend is ook waar te nemen binnen verschillende bedrijfstakken zoals in de voedings- en genotmiddelenindustrie, de metaalindustrie en de handel en horeca.

Rekening houdend met het aantal werkenden, komen in de leeftijdscategorie 15-24 jaar de meeste slachtoffers en in de leeftijdscategorie 55-64 jaar de minste slachtoffers. In de periode 2001-2005 hebben er gemiddeld 771 fatale arbeidsongevallen per jaar plaatsgevonden, vrijwel allemaal bij mannen (mannen 2,0 per 100.000 werkenden en vrouwen 0,11 per 100.000 werkenden).

Van alle werkenden die na een arbeidsongeval op een SEH-afdeling behandeld worden, is 19% door een val gewond geraakt. Weliswaar worden op SEH-afdelingen meer werkenden behandeld in verband met letsel door snijden (26%), maar deze letsels zijn in het algemeen minder ernstig dan letsels door een val. De meest voorkomende valongevallen zijn ongevallen waarbij slachtoffers van hoogte vallen (bijvoorbeeld ladder of steiger) of ongevallen waarbij het slachtoffers zich verzwikken of verstappen.

De ziektelast als gevolg van letsels door arbeidsongevallen maakt 0,2% uit van de totale
ziektelast van ziekten en aandoeningen. De directe medische kosten voor slachtoffers van arbeidsongevallen bedragen gemiddeld 89 miljoen euro per jaar. De verzuimkosten zijn ongeveer vijf keer zo hoog als de directe medische kosten en bedragen 480 miljoen euro.

Dit zijn enkele conclusies uit het nieuwe rapport 'Let op letsels' van het RIVM, Consument en Veiligheid en het Erasmus MC, waarin ook informatie over allerlei andere vormen van letsels.