17 december Heijermanslezing: Infectieziekten en werk

17 december 2010 Amsterdam AMC
Heijermanslezing: "Infectieziekten en werk"

Door de pandemie en zoönosen is het thema infectieziekten bij het werk zeer actueel. De vergrijzing van de beroepsbevolking en de verhoogde arbeidsparticipatie maakt dat de groep kwetsbare werknemers toeneemt. Vaccinatie van werknemers en zorg voor de kwetsbare werknemer onderstreept het belang van dit onderwerp voor de bedrijfsarts. Op deze middag komen de ethische aspecten rond infectieziekten en werk aan de orde, de kwetsbare werknemer en lessen uit de pandemie. Begonnen wordt met de risico-inschatting vanuit arbeidshygiënisch gezichtspunt en afgesloten wordt met de Q-koorts epidemie.