AMC verovert landelijke arbomarkt

Eerder konden maar twintig studenten per jaar een coschap lopen bij de instelling die een samenvoeging is van drie kleinere arbodiensten. Ook is het AMC in gesprek met de landelijke uitkeringsinstantie UWV over samenwerking. Het is duidelijk: de landelijke markt lonkt. 'Arbeid en gezondheid is in veel umc's ondervertegenwoordigd.'

Ze zijn er flink mee in hun sas, de medewerkers van het Coronel Instituut, onderdeel van het AMC dat onderzoek doet en onderwijs geeft op het gebied van arbeid en gezondheid. Tot nu toe was er alleen een overeenkomst met de ArboUnie Amsterdam. Nu er afspraken zijn gemaakt met het landelijk opererende Achmea Vitale komt het onderwijs, en trouwens ook het onderzoek, op een totaal ander niveau te staan.

Het AMC kon wel wat extra plaatsen voor co-schappen gebruiken. Sinds de invoering van het geneeskundecurriculum Curius lopen studenten in hun tweede jaar een junior-co-schap. In een periode van vier weken zijn studenten actief in vier verschillende praktijksituaties. Eenderde van alle junior-co's komt een week terecht bij een Arbodienst.

Dat is heel bewust, zegt Paul Smits, bedrijfsarts en universitair docent bij het Coronel Instituut. 'In het begin van de studie zijn ze allemaal bezig met Grey's Anatomy. Daarom willen we dat ze ook de blik naar buiten richten. Eerlijk is eerlijk, een co-schap bij een arbodienst trekt hen in eerste instantie niet aan. Maar na afloop zeggen ze vaak dat het toch een goede ervaring was. Ze zien het medische belang ervan in en beseffen dat je kennelijk ziek kunt worden van je werk.'

Achmea Vitale is een gloednieuwe organisatie, onderdeel van Achmea Verzekeringen en voortgekomen uit drie andere Arbodiensten: Commit, Prevend en Achmea Arbo. Er werken zestienhonderd mensen die medische begeleiding bieden aan medewerkers van onder meer gemeenten, grote instellingen en het midden- en kleinbedrijf.

Zowel voor Achmea als voor het AMC is de overeenkomst een investering, weet hoogleraar Arbeid en Gezondheid Frank van Dijk. 'Zij en wij zetten de deuren open naar de academische wereld. De bedoeling is dat hun kwaliteit van zorg verbetert. En ons onderwijs komt op een hoger niveau.' Concrete stappen zijn al gezet: 'Als AMC gaan we mensen bij de arbodiensten opleiden die de studenten in de praktijk begeleiden. Maar we kunnen ook samen trainingen gaan geven. Wij hebben bijvoorbeeld cursussen voor mensen met een chronische aandoening die moeten reïntegreren, of die moeten leren hoe ze hun ziekte kunnen verwerken. Dat zouden we samen met Achmea Vitale kunnen gaan doen. Ander voorbeeld van kwaliteitsverbetering is evidence based medicine. Als AMC lopen we daarin voorop. We kunnen onze ervaring met arbodiensten delen, bijvoorbeeld door te laten zien hoe je toegang krijgt tot literatuur. Op die manier beloon je tegelijkertijd degenen in zo'n dienst die wat meer willen.'

Het Coronel Instituut verwacht dit jaar ook een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen met het UWV, de landelijke instantie die beoordeelt of mensen in aanmerking komen voor bijvoorbeeld een WIA-uitkering (vroeger de WAO). 'Op onderzoeksgebied werken we al samen, maar we willen ook graag een overeenkomst op het vlak van onderwijs', legt Smits uit. Frank van Dijk ziet een schone taak voor het AMC. 'Verzekeringsartsen zijn een beetje van de medische wereld afgedwaald, terwijl het natuurlijk van belang is dat zij hetzelfde oordeel geven over een patiënt als diens eigen specialist. Wat ons betreft is die zorg over een jaar of vijf een stuk beter geregeld.'

door Fija Nijenhuis, afdeling Voorlichting AMC