Amsterdamse Conferentie lanceert EU Roadmap on Carcinogens

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie vond van 23 – 25 mei 2016 in Amsterdam de conferentie 'Preventing work-related cancer - conference on carcinogens’ plaats. Hiervoor waren een kleine 300 deelnemers uit binnen- en buitenland uitgenodigd: onderzoekers, beleidsmakers, vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en politici. Zij wisselden tijdens de driedaagse conferentie informatie en best-practices uit. De conferentie was sterk interactief opgezet met veel ruimte voor discussie. Namens het NCvB namen Henk van der Molen en Annet Lenderink deel.

Na een korte film van twee mensen met een werkgerelateerde kanker kwamen veel cijfers voorbij. In zijn openingsspeech waarschuwde Kevin Myers, voorzitter van de International Association of Labour Inspection, dat te veel cijfers ook verlammend kunnen werken. Hij sprak over ownership, leadership and partnership bij de aanpak van problemen en legde ook de vinger op de zere plek: de kosten en baten liggen vaak niet bij dezelfde partijen: ‘Businesses aren’t good in investing where they don’t see immediate benefits, particularly when the costs of occupational disease are often carried by society or individuals’.

Meer cijfers over de omvang van het probleem kwamen van Rob Jongeneel en Petra Eysink van het RIVM die het rapport “Burden of disease and societal costs of work-related cancer in the European Union” presenteren.

Extra stoffen
De officiële opening kwam van twee politici die nauw betrokken waren bij het initiatief om meer aandacht aan werkgerelateerde kanker te gaan besteden. Minister Lodewijk Asscher stelde dat: 'Everyone deserves a safe work environment. We need to do our utmost to provide such an environment'. De eveneens aanwezige Eurocommissaris Marianne Thyssen beloofde: 'New limits for 13 cancer causing chemicals will save 100,000 lives in the next years' daarmee refererend aan het hiertoe eerder deze maand gelanceerde voorstel van de Commissie. Zij voegde eraan toe dat het niet bij deze 13 zal blijven, maar dat een aanvullend voorstel voor 12 extra stoffen nog voor het eind van het jaar besproken zal worden. Het doel is dit de komende jaren uit te breiden naar 50 grenswaarden voor carcinogenen op de werkplek.

Minicolleges
De tweede dag begon met een ontmoeting tussen onderzoekers en andere deelnemers in de koffielounge wat leidde tot spontane minicolleges en interessante discussies. Vervolgens veel aandacht voor risicoperceptie bij het omgaan met carcinogene stoffen en hoe je dit via campagnes zou kunnen verbeteren. Tevens  waren er drie parallelsessies voorbereid over “best practices”: één over Early warning systems, één over campagnes om meer bewustwording te creëren (Campaign 'No time to lose') en één over het verwijderen van asbest. In deze sessies was volop discussie in kleinere en grotere groepen.

Sociale partners
Daarna kwam plenair de samenwerking tussen sociale partners aan de orde waarbij discussie tussen een werkgevers- (Rebekah Smith) en werknemersvertegenwoordiger (Laurent Vogel) werd afgewisseld met drie voorbeelden uit de praktijk waarin door samenwerking resultaten behaald werden: verminderen van fijnstof op de luchthaven van Kopenhagen, niet carcinogene oplossingen voor het bestrijden van een kever op bomen en het verminderen van de blootstelling aan carcinogenen bij asfalteren. De dag werd besloten met zeven parallelsessies die allemaal een aspect van het stellen van grenswaarden belichtten.

EU Roadmap
Op de slotdag van de conferentie stond de toekomst centraal en waren er presentaties van diverse Nederlandse en Europese instanties over mogelijke maatregelen om werkgerelateerd kanker terug te dringen. Dit mondde uiteindelijk uit in het startsein voor de nieuwe “EU Roadmap on Carcinogens”. Zes organisaties, waaronder EU-OSHA, de Europese Commissie en de Europese sociale partners ondertekenden een convenant om deel te nemen in een nieuw stappenplan voor een regeling om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek te reduceren.

Tijdens de conferentie werd een elektronisch tijdschrift samengesteld waarin veel informatie te vinden is. Dit “magazine on the spot” is te vinden via deze link http://www.magazine-on-the-spot.nl/pwrc/index.html