Arbobalans 2007/2008 en Beroepsziekten in cijfers gepubliceerd

De Arbobalans 2007/2008, een uitgave van TNO Kwaliteit van Leven - Arbeid, is vandaag uitgekomen. De Arbobalans werd geschreven in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor het opstellen van de Arbobalans is o.a. gebruik gemaakt van de gegevens uit het rapport 'Beroepsziekten in cijfers' van het NCvB.

 pdf Beroepsziekten in cijfers 2008

pdf Arbobalans 2007/2008

Aanbiedingsbrief van minister Donner aan de Tweede Kamer bij de Arbobalans 2007/2008

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) jaarlijks een rapportage op van alle gemelde beroepsziekten in Nederland. In tegenstelling tot voorgaande jaren geeft deze rapportage, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, alleen een overzicht van het vóórkomen van beroepsziekten in Nederland zoals geregistreerd door het NCvB.

Om de vorm van rapporteren beter aan te laten sluiten bij de behoeften van de diverse doelgroepen is er voor gekozen om de informatie ten behoeve van de preventie van beroepsziekten middels verschillende kanalen te verspreiden onder de verschillende doelgroepen. Eén vorm van rapportage is 'Beroepsziekten in cijfers 2008'. Naast deze rapportage verschijnen ook nieuwe thema- en branchegerichte publicaties, die zijn toegespitst op de verschillende doelgroepen. Ook blijft het NCvB in het kader van kennisverspreiding de website onderhouden, nieuwsbrieven en factsheets uitgeven, in vakbladen publiceren en lezingen organiseren.