Arbobeleidsregels niet weg per 2010

De beleidsregels voor arbeidsomstandigheden blijven voorlopig gehandhaafd, heeft minister Donner van SZW de Tweede Kamer toegezegd. Aanvankelijk was de bedoeling de beleidsregels per 1 januari 2010 te laten vervallen.

In plaats daarvan zouden werkgevers en werknemers concrete afspraken moeten maken over arbeidsomstandigheden per branche en deze moeten vastleggen in zogeheten arbocatalogi. Deze zijn echter niet verplicht. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer drong aan op uitstel, omdat pas een minderheid van het bedrijfsleven een arbocatalogus heeft opgesteld, en die niet altijd volledig is. De partijen vrezen dat arbeidsrisico's vanaf volgend jaar onvoldoende zijn afgedekt.
Wanneer de beleidsregels worden afgeschaft weet Donner niet, maar hij denkt niet 'in termen van jaren'. Hij vindt het niet nodig dat alle sectoren over arbeidscatalogi beschikken, maar dat moeten er wel meer zijn dan nu.

'Eigen' arboregels
De regels voor veilig werken zijn bij een op de drie werknemers helemaal toegespitst op het bedrijf en de branche waar ze werken. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerd overzicht van 57 arbocatalogi, die gelden voor ongeveer een derde van de werknemers. Daarnaast liggen er nog 50 arbocatalogi voor toetsing bij minister Donner. Als ook deze sectorafspraken worden goedgekeurd, valt bijna de helft van de werknemers onder een arbocatalogus.
In januari 2009 maakte de Tweede Kamer zich nog zorgen over hoe weinig afspraken werkgevers met hun werknemers maakten over veilig werken. Tot dan toe waren 27 van de circa 250 arbocatalogi goedgekeurd. De Arbeidsinspectie is nu ook extra kritisch als bij een controle blijkt dat er geen arbocatalogus is. "We zijn behoorlijk op weg", stelt voorzitter Robin Linschoten van de commissie Begeleiding Arbocatalogi, maar hij erkent dat er nog behoorlijk wat moet gebeuren. "Het aantal kan nog fors worden uitgebreid en diverse catalogi zijn nog niet compleet."

Bron: AGD en ANP.