Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 01-07-2010 - 12:30

De Gezondheidsraad pleit voor scherpere blootstellingsgrenzen voor asbest. Canada gaat door met de winning en export van deze ‘silent killer’. En in Nederland is in navolging van de regeling voor slachteroffers van mesothelioom door asbest, nu ook een regeling voor asbestose in de maak.

Drie berichten die duidelijk maken dat het asbestprobleem met het verbod op het gebruik van asbest in Nederland de wereld nog niet uit is.


Gezondheidsraad wil scherpere blootstellingsgrenzen asbest
Blootstelling aan asbest in de leefomgeving en op de werkplek vindt nog steeds plaats door onder andere verbouwingen, reparatie van schepen, bodemsanering en de aanwezigheid van asbest in het milieu. De meest voorkomende gevolgen van blootstelling aan asbest zijn longvlies- en buikvlieskanker en longkanker. De Gezondheidsraad heeft de onderzoeken naar de relatie tussen asbest en kanker opnieuw beoordeeld en adviseert in een advies aan de bewindslieden van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de blootstellingsgrenzen te verlagen. Zie verder: http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/asbest-risico-s-van-milieu-en-beroepsmatige-blootstelling

Protest tegen Canadese asbestexport
De hypocriete houding van Canada in asbestzaken roept meer en meer protesten op:  Canada verbiedt asbest voor intern gebruik en voert op grote schaal asbestsaneringen in schoolgebouwen uit. Tegelijkertijd wordt volop asbest gedolven in de Canadese asbestmijnen en wordt het ‘magic material’ geëxporteerd naar landen als India. Canadese wetenschappers, gesteund door veel internationaal gerespecteerde asbestwetenschappers, schreven een brief aan de premier van Canada waarin ze oproepen deze praktijk te stoppen.  De brief: http://www.bacanada.org/Letter%20Prime%20Minister%20Harper%20Jan%2023%2009.pdf

Regeling voor patiënten met Asbestose in de maak
Tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Instituut Asbestslachtoffers is besloten dat voor patiënten met asbestose een tegemoetkomingsregeling zal worden opgezet, zoals dat ook voor patiënten met mesothelioom geregeld is.  Zie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=145975,263973,444725