Behandeling van OPS-patiënten

(17-11) In het recent verschenen proefschrift Strangled by Solvents van Moniek van Hout wordt nader ingegaan op de huidige diagnostiek en behandeling van patienten met het Organisch Psychosyndroom (OPS) zoals die plaatsvindt bij de Solvents Teams in Amsterdam en Enschede.

Is psychosociale therapie en cognitieve strategietraining van OPS-patiënten effectief? Welke vorm moet zo‘n begeleiding hebben? Welke individuele factoren dragen bij aan het succes of mislukken van de therapie? Dit zijn enkele van de vragen die in het proefschrift van Moniek van Hout beantwoord worden.  

Voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een mogelijke chronische toxische encefalopathie (CTE) na langdurige blootstelling aan oplosmiddelen zijn Solvent Teams in Amsterdam en Enschede sinds 1997 actief. Moniek is als psycholoog en psychotherapeut actief in het Solvent Team in Enschede.

Naast de evaluatie van de behandeling van OPS-patiënten wordt de neuropsychologische bijdrage aan de diagnostiek besproken en wordt ingegaan op het fenomeen onderpresteren tijdens neuropsychologische functietests.

Behandeling van OPS-patiënten geeft vaak een subjectieve verbetering in het psychosociaal functioneren. Een blijvende geheugenverbetering wordt er niet door bereikt.

Onderpresteren op de testen is een relatief vaak voorkomend verschijnsel bij patiënten die worden aangemeld met een mogelijke CTE. Dit belemmert het neuropsychologisch onderzoek en daarmee de diagnostiek. In dit proefschrift worden verschillende tests voor onderpresteren vergeleken.
 

M. van Hout
Strangled by Solvents?
Psychological diagnosis and treatment of chronic toxic encephalopathy (organic psycho syndrome).
Academisch Proefschrift Groningen, 2004