Beroepsziektemeldingen: uitbreiding oorzaken en diagnoses

In het meldingsformulier beroepsziekten is onlangs de oorzaken- en diagnoselijst uitgebreid. Zo zijn de biologische en chemische agentia gespecificeerd en is ‘persoonlijke beschermingsmiddelen’ als oorzakengroep toegevoegd.

De reden voor deze wijziging is dat nu in de meldingen specifiekere informatie kan worden gegeven over de diagnose en blootstelling.
Enkele in het oog springende wijzigingen in de oorzakenlijst zijn de specificering van biologische en chemische agentia en de toevoeging van de oorzakengroep persoonlijke beschermingsmiddelen.
In de diagnoselijst wordt er nu bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen irritatief en/of allergisch contacteczeem en zijn de diagnoses Q-koorts, malaria en ziekte van Lyme opgenomen.
De volledige oorzaak- en diagnoselijsten met daarin de wijzigingen zijn op onze website te vinden.
Beroepsziektemeldingen geven ons waardevolle informatie over het vóórkomen van beroepsziekten in Nederland. Uw medewerking wordt erg op prijs gesteld!