Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 09-07-2024 - 13:15

De meest gemelde beroepsziekten in 2023 zijn net als het voorgaande jaar de psychische aandoeningen. Daarna volgen aandoeningen van het bewegingsapparaat. Het voorkomen van beroepsziekten is het hoogst in de branches overheid en openbaar bestuur, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en industrie. Dit blijkt uit het 30 mei verschenen ‘Beroepsziekten in Cijfers 2024’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Public and Occupational Health, Amsterdam UMC.

Psychische aandoeningen opnieuw meest gemelde beroepsziekte

In 2023 zijn er 2.347 meldingen van beroepsziekten geregistreerd door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) afkomstig van 590 bedrijfsartsen. De beroepsziekte-incidentie over 2023 bedroeg 107 beroepsziekten per 100.000 werknemers. De hoogste incidentiecijfers zijn gerapporteerd voor psychische aandoeningen (74), gevolgd door aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat (24), neurologische aandoeningen (3), infectieziekten (2), gehooraandoeningen (2), long- en luchtwegaandoeningen (2) en huidaandoeningen (2).

De drie economische sectoren met de meeste beroepsziekten per 100.000 werknemers zijn: zakelijke dienstverlening (197), bouwnijverheid (174) en industrie (157).

Bij 85% van de werkenden met een gemelde beroepsziekte is sprake van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en bij 8% van blijvende (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid door een beroepsziekte en in drie gevallen was er sprake van sterfte.

De meeste beroepsziekten werden vastgesteld tijdens de verzuimbegeleiding (87% van de meldingen), gevolgd door het arbeidsgezondheidskundig spreekuur (10%) en preventief medisch onderzoek (3%). Bij bijna alle meldingen (98%) zijn preventieve adviezen gegeven aan de werkenden, waarvan de meeste adviezen behandeling of therapie (35%), organisatorische interventies (27%) of gedragsmatige interventies (23%) betroffen, gevolgd door nader medisch onderzoek (5%) of werkplekonderzoek (5%), persoonlijke beschermingsmiddelen (3%) en technische interventies (2%)

Beroepsziekten in Cijfers 2024 is opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport geeft een overzicht van het aantal geregistreerde beroepsziekten, de aard ervan en de verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot beroepsziekten.