Beroepsziekten speerpunt in nieuwe EU-arbostrategie

Verbetering van de preventie van beroepsziekten door nieuwe en opkomende risico’s aan te pakken, zonder daarbij al lang bestaande risico’s te verwaarlozen is één van de drie belangrijke uitdagingen in het nieuwe strategisch raamwerk voor de EU-arbostrategie 2014-2020.

Verbetering van de preventie van beroepsziekten door nieuwe en opkomende risico’s aan te pakken, zonder daarbij al lang bestaande risico’s te verwaarlozen is één van de drie belangrijke uitdagingen van het nieuwe strategisch raamwerk voor de EU-arbostrategie 2014-2020. Andere speerpunten zijn verbetering van implementatie van bestaande arboregels en het inspelen op de vergrijzende beroepsbevolking en het langer doorwerken.

Aanpak van preventie van bestaande en nieuwe beroepsziekten die zich zouden kunnen voordoen bij werk met nanomaterialen, groene technologie en biotechnologie is één van voorgenomen acties. Ook verbetering van het verzamelen van statische gegevens voor het bereiken van betere bewijsvoering en de ontwikkeling van monitor instrumenten is een actiepunt. In de loop van het komend jaar zullen we zien wat dit voor Nederland betekent en hoe het NCvB hieraan kan bijdragen.

Voor de tekst van het nieuwe strategisch raamwerk / ‘new EU Health and Safety Strategic Framework’, zie http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-641_en.htm