Bijzonder hoogleraar Infectieziekten en publieke gezondheid benoemd

Prof. dr. J.H. (Jan Hendrik) Richardus, spreker op de komende Heijermanslezing, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Infectieziekten en publieke gezondheid in het Erasmus MC. De leerstoel wordt mede mogelijk gemaakt door de GGD Rotterdam Rijnmond.

Richardus behaalde in 1985 zijn doctorsgraad aan de TU Delft met een proefschrift over de Q-koorts. Richardus leidt in het Erasmus MC de onderzoeksgroep Infectious Disease Control en hij houdt zich in dit verband voornamelijk bezig met de ontwikkeling van (mathematische) modellen om te kunnen meten hoe infectieziekten van mens tot mens worden overgebracht en wat de invloed is van preventie- en controlemaatregelen.