Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 26-08-2021 - 15:25

Het in het Amsterdam UMC gevestigde Cochrane Work gaat twee reviews leiden die antwoord moeten geven op de vraag wat het uiteindelijke effect is van het wettelijke verbod op asbest. De financiering komt van het Italiaanse Instituut voor Sociale Zekerheid INAIL.

Het gebruik van asbest is sinds 2005 verboden in de EU, maar dat geldt niet wereldwijd. In veel landen is er geen asbestverbod of is er slechts een gedeeltelijk asbestverbod. Het Italiaanse Instituut voor Sociale Zekerheid (INAIL) is daarom geïnteresseerd in de vraag wat het effect is van een wettelijk asbest verbod op het gebruik en productie van asbest. Cochrane Work, onderdeel van het Amsterdam UMC, locatie AMC, heeft de leiding bij dit project waarvoor ze een 2-jarige subsidie van INAIL krijgen.

Een onderzoeksteam van het Coronel Instituut/afdeling Public and Occupational Health (POH), het NCvB, het Radboud UMC, de universiteit van Bologna en INAIL gaan wetenschappelijk bewijs (evidence) verzamelen over de productie en het gebruik van asbest. Deze gegevens gaan ze met behulp van zogenaamde ‘interrupted timeseries’ evalueren om te zien wat het effect is van een verbod.

Hoewel het gebruik van asbest in veel landen inmiddels verboden is, is er nog wel een grote hoeveelheid bestaand asbest dat verwerkt is in gebouwen en producten. Bij het verwijderen daarvan kunnen werknemers blootgesteld worden aan asbestconcentraties hoger dan de maximaal toegestane waarde. Onderzoek onder deze groep werknemers toont oversterfte aan en ook een groter risico op mesothelioom.

De EU heeft dan ook terecht regels gesteld voor de bescherming van de gezondheid van deze werknemers. Het is echter niet duidelijke of deze toereikend zijn. Hetzelfde onderzoeksteam gaat daarom ook een systematische review uitvoeren naar de effecten op de blootstelling aan asbestvezels van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals adembescherming, overalls en protocollen voor het aan- en uittrekken van de beschermingsmiddelen.