De dopduim

Een laborant meldt zich spontaan op het arbeidsomstandighedenspreekuur van de bedrijfsarts met pijn- en bewegingsklachten van de rechterduim. De laborant was sinds een aantal weken bezig met het testen van de kwaliteit van een nieuwe werkmethode.

Daardoor verwijderde hij dagelijks handmatig niet enige tientallen maar honderden doppen van monsters. Voor die tijd had de laborant geen klachten. De bedrijfsarts stelt de diagnose L686 (RSI van hand en pols) en meldt de aandoening als beroepsziekte op basis van registratierichtlijn D001.

 

De bedrijfsarts adviseert om de werkzaamheden in de testfase uit te voeren met een extra assistent en tussentijds vaker van werkzaamheden te wisselen. Daarnaast is het management geadviseerd om na te denken over een structurele oplossing als deze nieuwe werkmethode wordt ingevoerd.

 

 

De laborant kan inmiddels zijn duim weer opsteken ten teken dat het goed gaat!