Duwen en trekken in werk verdubbelt het risico op schouderklachten

Een recente literatuurstudie door Nederlandse onderzoekers concludeert dat er sterk bewijs is dat duwen en trekken de kans op schouderklachten vergroot. Deze conclusie baseren zij op 7 studies bij 8279 werknemers.

In Nederland zijn schouderklachten na rug- en nekklachten de meest voorkomende klacht aan het bewegingsapparaat. De puntprevalentie bedraagt 21% ( RIVM rapport 266807002 ). Het verhoogde risico op schouderklachten in de twee Nederlandse studies varieerde tussen 2 en 5. Voor klachten aan de hand, pols, onderarm, elleboog of bovenarm was onvoldoende of tegenstrijdig bewijs.

Meer informatie:
Hoozemans MJ, Knelange EB, Frings-Dresen MH, Veeger HE, Kuijer PP. Are pushing and pulling work-related risk factors for upper extremity symptoms? A systematic review of observational studies. Occup Environ Med. 2014 Jul 17. pii: oemed-2013-101837. doi: 10.1136/oemed-2013-101837.