Heijermanslezing vrijdag 13 juni 2014

De 19e Heijermanslezing op vrijdag 13 juni 2014 staat in het teken van samen werken aan bestrijding en preventie van beroepsgebonden infectieziekten. Infectieziekten komen overal voor in de samenleving zowel thuis, in hobby’s, bij sporten, in de vrije tijd, tijdens vakanties als in het werk.

Infectiepreventie betekent dan ook maatwerk waarbij verschillende disciplines betrokken zijn. Zo kan de curatieve arts effectief de diagnose stellen en de therapie voorschrijven. Ook kan deze een eventuele verhoogde kwetsbaarheid vaststellen. De bedrijfsarts kan aan de hand van de diagnose, de eventuele verhoogde kwetsbaarheid een inschatting maken van de mate van arbeidsgeschiktheid. Tevens kan hij op micro (individueel/bedrijfs-) niveau kijken of er oorzaken in het werk liggen. De arbeidhygiënist kan de bronnen opsporen en adviseren tot het nemen van preventieve maatregelen. Een effectieve infectieziektebestrijding kan alleen gerealiseerd worden als de verschillende disciplines samenwerken. Deze benadering wordt ook wel “one health” genoemd.  In deze Heijermanslezing zullen een internist, dierenarts een GGD arts en twee bedrijfsartsen samenwerken om dit te illustreren.

Tevens is deze Heijermanslezing het afscheidssymposium van Harry Stinis, de expert en consulent op het gebied van beroepsgebonden infectieziekten. De website KIZA heeft hij vormgegeven en gebruikersvriendelijk gemaakt. De afgelopen jaren was Harry Stinis voor menig bedrijfsarts en instantie een gewaardeerde consulent.

Detail programma..