Heijermanslezing: Zwangerschap en werk 28 november 2014

De 20e Heijermanslezing op vrijdag 28 november 2014 staat in het teken van zwangerschap en werk. Tien jaar geleden vond de eerste Heijermanslezing over dit thema plaats, tijd voor een update. Er was destijds behoefte aan een evidence-based richtlijn voor het handelen van de bedrijfsarts rond vragen over zwangerschap en werk.

Deze richtlijn is in 2007 verschenen en later uitgebreid met een Engelstalige versie. Door verandering in wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de maatschappij heeft een deel van de beroepsbevolking minder gemakkelijk toegang tot de bedrijfsgezondheidszorg en de daarbij behorende preventieve aanpak. Om dit te ondervangen is er een RIVM-toolkit ontwikkeld “kinderwens, zwangerschap en werk” bedoeld voor verloskundig actieve professionals. Ook is een aantal websites voor zwangere vrouwen en stellen met kinderwens, zoals een module over arbeidsomstandigheden bij “www.zwangerwijzer.nl” en een website voor laaggeletterden: “www.strakszwangerworden.nl” in samenspraak met het ErasmusMC ontwikkeld. In de Heijermanslezing komen deze instrumenten aan de orde. Verder zullen een aantal bedrijfsartsen vertellen hoe binnen hun populatie met zwangerschap en werk wordt omgegaan. Omdat de preventie eigenlijk al voor de conceptie moet beginnen wordt thans in opdracht van ZonMw een preconceptie indicatielijst (PIL) ontwikkeld. De voortgang zal worden toegelicht en tot slot zal een hoogleraar gynaecologie zijn licht laten schijnen over de stand van zaken met betrekking tot preconceptiezorgen werk en de uitdagingen voor de toekomst.

Programma en meer informatie..