Hoe kunnen werkgevers en werknemers meer dan voorheen aandacht geven aan primaire preventie van beroepsziekten?

Deze vraag stond centraal bij het onderzoek dat Panteia en vhp human performance hebben uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW. SZW hecht veel belang aan de zorg voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en dus het voorkomen van beroepsziekten.

Het onderzoeksrapport van Panteia en vhp is 11 juni 2015 door minister Asscher aangeboden aan de Tweede Kamer. Hij wil de uitkomsten van het onderzoek gebruiken om de bewustwording en kennis over de invloed van ‘de bedrijfscultuur op de werkvloer’ op het voorkomen van beroepsziekten verder te vergroten via de programma’s Zelfregulering en Duurzame Inzetbaarheid. Het rapport is te vinden op http://www.rijksoverheid.nl.