Invitational Conference Beroepsziekten door NCvB en AStri

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en AStri Beleidsonderzoek en -advies hebben in een internationaal consortium meegewerkt aan de evaluatie van de Aanbeveling van de Europese Commissie betreffende de Europese Lijst van Beroepsziekten (2003/670/EC). Het rapport, gebaseerd op literatuurstudie, 29 landenrapporten, interviews met internationale organisaties en een workshop, is onlangs door de Europese Commissie uitgebracht (klik hier).

Het internationale onderzoek roept automatisch vragen op over de Nederlandse situatie: Hoe staat Nederland er voor op het terrein van beroepsziekten? Welke lessen zijn te trekken uit de ervaringen in andere landen? Om antwoorden te vinden op deze vragen, organiseren het NCvB en AStri gezamenlijk een invitational conference op donderdagmiddag 24 oktober 2013 in het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam met als titel: Beroepsziekten: ontwikkelingen in Europa, lessen voor Nederland?

Verschillende sprekers zijn uitgenodigd om op een aantal relevante thema’s in te gaan:

  • Dr Rienk Prins (AStri): Dagvoorzitter
  • Prof dr Monique  Frings-Dresen (AMC): Opening.
  • Drs Gert van der Laan (NCvB): Overzicht en samenvatting belangrijkste uitkomsten van de EU studie.
  • Dr Bas Sorgdrager (NCVB): Diagnostiek van beroepsziekten: EU bevindingen en ontwikkelingen in Nederland.
  • Drs Wim Eshuis (De Burcht wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging): Risque professionel; voor en tegens.
  • Drs Annet Lenderink (NCvB): Aandacht voor nieuwe risico's: Europese ontwikkelingen en een Nederlands initiatief (Project Signaal)
  • Dr Henk van der Molen (NCvB): Kerncijfers beroepsziekten 2013.
  • Forumdiscussie onder leiding van dagvoorzitter

 

Link naar AStri