Jaarverslag Helpdesk: veel vragen over infectieziekten

In 2010 wisten leek en professional de helpdesk van het NCvB te vinden. In totaal kwamen er 675 vragen binnen, iets minder dan de 707 het jaar daarvoor. Ruim de helft van de vragen was afkomstig van bedrijfsartsen, over infectieziekten kwamen de meeste vragen binnen. Dit blijkt uit het Jaarverslag 2010 van de Helpdesk.

Jaarverslag 2010  Helpdesk Nederlands Centrum voor beroepsziekten

De helpdesk van het NCvB is een onderdeel van de website www.beroepsziekten.nl en de website www.kiza.nl, Het gebruik is gratis en 24 uur per etmaal voor iedereen bereikbaar. Het is vooral bestemd ter ondersteuning van de betere herkenning van beroepsziekten. Ruim de helft van de vragen was afkomstig van bedrijfsartsen; de andere vragen werden gesteld door arbo-adviseurs, beleidsmedewerkers, journalisten, werkgevers, juristen, studenten, huisartsen en medisch specialisten, zoals te zien in tabel 1.

beleidsmedewerker 7 6 7 7   28
journalist 1 2 4 6   13
student 3 1 - 1     5
advocaat/rechter 3 2 1 4   10
werkgever 1 5 3 3   12
onbekend 31 17 17 28   93
Totaal 199 149 144 183 675

Tabel 1: Overzicht van het aantal vragen, gerangschikt naar vragenstellers per kwartaal in 2010

De vragen, een bloemlezing
Ter illustratie van het soort vragen dat wordt gesteld, volgt hier een kleine bloemlezing van de in 2010 gestelde vragen.

A.  Er werden 82 algemene vragen over beroepsziekten gesteld waaronder:

a.  Hoeveel beroepsziektemeldingen komen voor in bepaalde sectoren, beroepen, arbodiensten en bedrijven? Deze vraag kan nu, door de ‘draaitabellen’, via eigen uitdraaien beantwoord worden

b.  Zijn er strengere normen voor YOPI’s (jong,oud,zwanger en immuunverzwakten)?

c.    Veelvuldig werden vragen gesteld over de eisen waaraan een PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek) zou moeten voldoen. Bijvoorbeeld bij blootstelling aan/bij: Borium, Arseen, Argon, bestrijdingsmiddelen/rubberindustrie en bodemsanering.

d. Biomonitoring bij blootstelling aan Beryllium?.

e. Historische beroepsziekten door werk in industrie molens?

B.  Aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat leverde 45 vragen op zoals:

a. Cervicale hernia bij vorkheftruckchauffeurs?
b. Kapster met pols/armklachten: hoe aan te pakken?
c. Balkman asfalteermachine met rugklachten

C.  Psychische aandoeningen leiden in 2010 19x tot vragen als:

a. Manische depressie bij beursmedewerkster met lange wachttijden?
b. Metamethylacrylaat als oorzaal psychische klachten?
c. PTSS na 3e geweldsincident bij politieman

D.  Huidaandoeningen gaven 38 keer aanleiding tot een vraag, zoals:

a. Cluster huidafwijkingen bij zwembadpersoneel?
b. Werkhervatting bij allergie huisstofmijt op stoffige werkplek?
c. Heroïneallergie in verslavingszorg 

E.  Vragen over luchtwegen en longaandoeningen werden 62 keer gesteld:

a. Slachthuismedewerkers met luchtwegproblemen door nieuw desinfectans
b. Extrinsieke allergische alveolitis bij lassers
c. COPD bij varkenshouders.

F.   Op neurologisch gebied werd 46 keer een vraag gesteld waaronder:

a. Acute intoxicatie bij lossen zeecontainer?
b. OPS bij beeld kunstenaar?
c. Epilepsie, basillaire migraine door pulserend laserlicht? 

 G.  Over infectieziekten werden ook in 2010 de meeste vragen gesteld, namelijk 141 :

a. Vaccinatiebeleid bij forensische medewerkers?
b. Parvo B 19 verloskundige als risico neonaten?
c. Monteur overgoten door WC inhoud in vliegtuig, welke gevaren?
d. Q-koorts gevaar bij facilitaire medewerkers ontruimingen?
e. Wervelabces (stafylococcen) bij bouwvakker met rugklachten als beroepsziekte? 

H.  Kanker was 34 de reden om een vraag te stellen. Dit betrof bijvoorbeeld:

a. Bewaartermijn medische dossiers bij blootstelling aan carcinogenen?
b. Blaaskanker bij rechercheur?
c. Acute myeloide leukemie door benzeen?
d. Cluster blaaskanker bij schoorsteenvegers?

G.  22 maal ging de vraag over reproductie en arbeid:

a. Zwangere dierenarts en zoönosengevaar?
b. Röntgenlaborante met miskraam
c. Scopenreiniging met glutaaraldehyde en miskramen?
d. Schadelijk geluid bij ongeborene?

H.  Het gehoor van een van de meeste gemelde beroepsziekten leidde 86 keer tot een vraag als:

a. Schadelijk geluid bij ultrasoon reinigen
b. Inzetbaarheid machinist met otoplasten
c. Gehoorverlies analist, een toxische oorzaak?
d. Docent percussie met gehoorschade?
 

Ook hier is er een extra mogelijkheid tot vragenstellen via de website gehoor en Arbeid:
http://www.gehoorenarbeid.nl/ga/  en wordt regelmatig verwezen naar de poli gehoor en arbeid.

I. Overige. Het aantal vragen dat niet in één van de genoemde rubrieken ondergebracht kon worden, maar daarom niet minder interessant was 56 :

a. Cardiomyopathie door toxische stoffen in de olie-industrie/
b. Oogschade door lasergun politie?
c. Jeugdigen en werken met pesticiden.
d. Pepperspray en blijvende oogklachten?

Tenslotte:
De helpdesk is een belangrijk communicatiemiddel voor het NCvB: er is direct contact en ondersteuning bij onderzoek bij concrete gevallen van mogelijke beroepsziekten, die vaak gepaard gaan met meer uitgebreid elektronisch of telefonisch contact. Ook heeft de helpdesk een thermometerfunctie: het geeft een indicatie van actuele problemen.