Jaarverslag NCvB: Preventie

Het NCvB jaarverslag over 2009 heeft als thema ‘preventie’. Het geeft een beeld van de wijze waarop het NCvB een bijdrage levert aan de preventie van beroepsziekten.

 

 

 

Vóórkomen of voorkómen; het is maar waar je het accent legt. Maar voor het NCvB kan het één niet zonder het ander. Juist door beroepsziekten te signaleren kun je de bewustwording in gang zetten dat preventie nodig is. Dagelijks houdt het NCvB de vinger aan de pols bij werkend Nederland. De meldingen, de vragen aan de helpdesk, de patiënten bij de polikliniek mens en arbeid, de literatuur: samen geven ze een beeld van waar de risico’s liggen. Het pad van vóórkomen naar voorkómen is daarmee geëffend. Alleen wie de risico’s kent, kan ze aanpakken. Het jaarverslag 2009 getuigt van de wijze waarop medewerkers van het NCvB bijdragen aan de preventie van beroepsziekte.

Binnen het thema ‘preventie’ kent het verslag artikelen over de preventie van CTE, de nadagen van de latexallergie, de strijd tegen prikaccidenten binnen het AMC, de aandacht voor RSI en het voorkómen van de ongrijpbare beroepsziekte overspannenheid of depressie.
Verder biedt het verslag de visie van NCvB-directeur Dick Spreeuwers, de top 10 van bedrijfsziekten, een greep uit de vragen aan de helpdesk en een overzicht van activiteiten, commissies/werkgroepen, medewerkers en publicaties in 2009.

NCvB publicaties: Jaarverslag 2009