Kwaliteitsbureau NVAB viert 10 –jarig bestaan

Op 23 oktober 2014 vierde de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) het 10-jarig bestaan van haar Kwaliteitsbureau met het jubileumsymposium ‘Gender sensitieve bedrijfsgeneeskunde leidt tot betere zorg’.

Directeur NVAB Kees van Vliet gaf tijdens dit symposium aan dat de NVAB er aan wil bijdragen dat bedrijfsartsen goede zorg leveren. Dat is voor een wetenschappelijke beroepsvereniging van doorslaggevend belang. Daarom is er voor het jubileumsymposium gekozen voor dit inhoudelijke thema, dat relevant is voor de beroepsuitoefening.

Toine Lagro-Janssen, dagvoorzitter, gaf haar voordracht de titel ‘Wat u altijd al had willen weten over gender’. Zij vertelde over de verschillende manieren waarop mannen en vrouwen met problemen omgaan en de gevolgen daarvan voor hun gezondheid.

Angela Maas hield een presentatie over verschillen in (risicofactoren voor) hart- en vaatziekten bij mannen en vrouwen.

Boukje Cuelenaere schetste de samenhang tussen werk, inkomen en gezondheid bij vrouwen. Zij riep bedrijfsartsen op om vrouwen te steunen in een goede combinatie van werk, zorg en inkomen.

Carel Hulshof was nagegaan hoe gendersensitief de NVAB-richtlijnen zijn. Dit blijkt tot heden zelden het geval. Het is daarom van belang dit belangrijke punt van gendersensitiviteit mee te nemen bij het schrijven van nieuwe en het herzien van reeds bestaande NVAB-richtlijnen.