Leg nieuwe gezondheidsrisico’s voor aan SIGNAAL

Elke bedrijfsarts, maar ook andere arboprofessional, komt het af en toe tegen: werknemers met gezondheidsproblemen die misschien door het werk komen. Gaat het om bekende aandoeningen, dan kom je er uiteindelijk wel uit. Maar wat te doen als de relatie tussen gezondheidsprobleem en werk nieuw, vreemd of opmerkelijk is? Leg het ons voor, via SIGNAAL, het online loket voor nieuwe gezondheidsrisico’s door werk.

SIGNAAL, dat staat voor Signalering van Nieuwe Arbeidsgerelateerde Aandoeningen Loket, is een online tool voor het melden van nieuwe combinaties van gezondheidsklachten of aandoeningen en blootstelling in werk en werksituatie. De website www.signaal.info is vanaf juli 2013 in de lucht. (Bedrijfs)artsen kunnen zich hier registreren en vervolgens via een online formulier een melding doen. Vervolgens komen zij in een besloten database, waar zij via een beveiligde lijn gegevens kunnen ingeven over gezondheidsproblemen die mogelijk door werk zijn ontstaan bij één of meer werknemers. Het gaat hier nadrukkelijk niet om een beroepsziektemelding, maar om het voorleggen van een geval met gestructureerd weergegeven informatie.

De meldingen worden vervolgens door de beroepsziektespecialisten van het NCvB bekeken en in overleg met de meldende bedrijfsarts wordt een vervolgtraject uitgestippeld. De eerste vraag die daarbij beantwoord moet worden is of al voldoende informatie beschikbaar is voor een beoordeling van eventuele werkgerelateerdheid. Zo nodig wordt eerst meer informatie verzameld. Ook wordt een voorlopige inschatting gemaakt of het inderdaad om een nieuwe combinatie van gezondheidsklachten en werk gaat. Lijkt dit het geval, dan wordt een literatuuronderzoek verricht om na te gaan of het verband al eerder is beschreven en welk bewijs hiervoor beschikbaar is. Met behulp van deze achtergrondinformatie wordt een oordeel gegeven over de relatie tussen blootstelling en gezondheidsprobleem. Het kan ook nuttig en mogelijk zijn na te gaan of er vergelijkbare meldingen zijn gedaan in andere landen. Uiteindelijk wordt in overleg met de melder een eindoordeel geveld, waarbij ook zal worden gekeken naar mogelijkheden van interventie en/of preventie om vergelijkbare gezondheidsklachten in de toekomst te voorkomen.

Dat klinkt wellicht eenvoudiger dan het is, omdat juist bij mogelijk nieuwe verbanden in de wetenschappelijke literatuur tot op dat moment weinig of niets is gepubliceerd, dan wel (nog) geen doorslaggevend bewijs gevonden is. Mogelijk komen we bij nieuwe signalen niet verder dan een onderbouwde hypothese over een verband tussen gezondheidsklachten en blootstelling. Dergelijke hypothesen zullen vervolgens door nader onderzoek onderbouwd of verworpen moeten worden. 

SIGNAAL is niet alleen beschikbaar in Nederland. In België kunnen bedrijfsartsen van de grote arbodienst Idewe ook signalen melden, die door een Belgisch team van beroepsziektedeskundigen worden bekeken. Vanaf de lancering van het loket in juli 2013 in Nederland: twee testmeldingen en een melding en in België een testmelding en twee meldingen. De voorgelegde meldingen betroffen verhoogde oogdruk en het bespelen van blaasinstrumenten, een achillespeesruptuur na langdurige belasting door springen, rugklachten in de verzorging, bloedneuzen door blootstelling aan formaldehyde, sarcoïdosis bij siliciumblootstelling en een zeldzame interstitiële longaandoening bij een kapster mogelijk door haarlak. Tot nu toe zijn er dus mondjesmaat  meldingen gedaan, wellicht omdat het instrument nog onvoldoende bekend is. Wij raden u aan er gebruik van te maken, ook al vermoedt u dat uw opmerkelijke combinatie niet zo nieuw is. Wij willen graag ervaring opdoen en daarvoor is voorlopig nog zeker ruimte voor meer meldingen. Zet ons alstublieft gauw aan het werk!
 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
Mevr. A.F.Lenderink, arts-onderzoeker