Nascholing Peilstation Intensief Melden druk bezocht

Maar liefst 136 van de 180 deelnemers aan het Peilstation Intensief Melden (PIM) bezocht dit voorjaar een workshop, 81 artsen woonden de plenaire bijeenkomst van 6 november bij.

Doel van de scholing is de deelnemers te ondersteunen en stimuleren bij het melden van werkgerelateerde aandoeningen, feedback te geven en kennis en vaardigheden over beroepsziekten verder te verdiepen. Daarnaast hoopt het NCvB door het bieden van scholing deelnemers te stimuleren vraagbaak te zijn voor collega’s bij het melden van werkgerelateerde aandoeningen en ze op te leiden tot expert werkgerelateerde aandoeningen.

Om kwalitatief goede incidentiecijfers te verkrijgen, vindt er regelmatig geaccrediteerde nascholing plaats. In 2009 stond de vaststelling en preventie van beroepsziekten aan het bewegingsapparaat, beroepsziekten bij zwangerschap en beroepsziekten bij psychische aandoeningen centraal. Ook werd gediscussieerd over de advisering over beroepsziekten in de praktijk. Bij deze advisering spelen meerdere overwegingen een rol zoals beroepsethische overwegingen, overwegingen rond wettelijke verplichtingen en financieel aansprakelijkheidsoverwegingen.

Bij de vaststelling van een beroepsziekte dient de werkgerelateerdheid door de bedrijfsarts aan de werknemer te worden gemeld. De term ‘beroepsziekte’ hoeft daarbij niet te worden gebruikt. Soms is het handiger de term te vermijden omdat die een bepaalde lading kan hebben (bijvoorbeeld. ‘het is de schuld van de werkgever’). Ook dient de bedrijfsarts de mate van arbeids(on)geschiktheid aan de werkgever te rapporteren. Eventuele werkgerelateerdheid wordt met toestemming van de patiënt aan de werkgever gemeld. Bij risico’s voor derden heeft de arts een zwaarder wegend argument om bij weigering van de werknemer de informatie aan de werkgever door te geven. In het algemeen is melding aan de werkgever geen probleem, hoewel er situaties kunnen voorkomen waarbij privacy van de werknemer wordt geschaad, bijvoorbeeld angst om baan te verliezen / represailles.

In het Peilstation Intensief Melden (PIM) zijn in de eerste drie kwartalen van dit jaar 1.164 beroepsziekten gemeld over een werknemerspopulatie van 533.557 werknemers. Dit betekent een incidentie over negen maanden van 218 beroepsziekten per 100.000 werknemers.

Alle presentaties van de PIM scholing kunnen worden geraadpleegd via www.beroepsziekten.nl