Nieuw advies methylmethacrylaat

Inademing van methylmethacrylaat kan irritatie in de neus veroorzaken. Wanneer de concentratie van deze stof in de lucht op de werkplek lager blijft dan 160 mg/m, ge­middeld over een achturige werkdag, wordt dit voorkomen.

Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is aangeboden aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.