Nieuwe beroepencodelijst per 1 januari 2011

Vanaf 1 januari 2011 gaat het NCvB gebruik maken van de vernieuwde Europese codering van beroepen (ISCO-08, International Standard Classification of Occupations). Voor de melder betekent dit dat bij de beantwoording van vraag 6 van het meldingsformulier (vraag naar het beroep ten tijde van blootstelling) gekozen moet worden uit een nieuwe codelijst voor beroepen.
De nieuwe beroepencodelijst bestaat net als de huidige lijst uit tien hoofdgroepen. Voor deze hoofdgroepen is alleen de naamgeving iets gewijzigd. Binnen de hoofdgroepen zijn zowel de indeling als de naamgeving van de beroepen veranderd.